Jeśli zamierzasz zawrzeć Sakrament Małżeństwa w naszej Parafii:

– co najmniej trzy miesiące wcześniej zarezerwuj u proboszcza termin i godzinę ślubu i umów termin pierwszego spotkania. Możesz to zrobić telefonicznie (18 353 16 85);

– jeżeli ty lub twój narzeczony /twoja narzeczona/ mieszkacie ponad trzy miesiące poza naszą Parafią to zwróć się do twojego proboszcza z parafii na terenie której zamieszkujesz o wyrażenie pisemnej zgody na ślub poza własną parafią. Zameldowanie się nie liczy. Do parafii przynależy się przez zamieszkanie. Wyjątek stanowią studenci, których mimo długiego przebywania poza własną parafią traktuje się jako parafian (jest to wymóg Prawa Kościelnego);

– na pierwsze umówione spotkanie muszą przyjść oboje narzeczeni. Na spotkaniu spisany będzie pod przysięgą kanoniczny protokół. Będą w tym celu konieczne następujące dokumenty:

dowody tożsamości narzeczonych;

zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egz.) oraz zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego (3 egz. Niewypełnione). Zaświadczenia te można wybrać z USC sześć miesięcy przed ślubem;

– jeżeli narzeczony lub narzeczona przyjęli Sakrament Chrztu poza naszą Parafią powinni trzy miesiące przed ślubem poprosić w parafii, gdzie odbył się ich Chrzest o odpis aktu Chrztu. Na odpisie powinna znajdować się adnotacja potwierdzająca przyjęcie Sakramentu Bierzmowania (nawet jeśli ten Sakrament przyjęty był w innej parafii);

– dowód ukończenia katechez przedmałżeńskich (kursu przedmałżeńskiego);

– dowód ukończenia nauk przedślubnych (np. przy Bazylice w Gorlicach);

– do wglądu indeks do Bierzmowania lub świadectwo z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły średniej;

imię i nazwisko świadków. Świadkiem może być każdy posiadający dowód osobisty. W związku z tym, że ślub ma miejsce w czasie Mszy św. wypada, aby świadkiem była osoba wierząca;

– jeśli jedno z narzeczonych jest wdowcem lub wdową  należy przedłożyć świadectwo zgonu współmałżonka;

– jeśli jedno z narzeczonych jest po rozwodzie cywilnym należy przedłożyć akt rozwodowy;

– jeżeli jedno z narzeczonych jest po stwierdzeniu nieważności małżeństwa przez sąd biskupi należy przedłożyć odpowiednie dokumenty sądowe wraz ze zgodą sadu na zawarcie powtórnego małżeństwa;

– na zakończenie pierwszego spotkania otrzymacie prośbę o wygłoszenie zapowiedzi, którą należy doręczyć do swojej parafii i po trzech tygodniach odebrać łącznie z potwierdzeniem o braku przeszkód;

– na zakończenie pierwszego spotkania otrzymacie tzw. kartki do spowiedzi. Zobowiązani jesteście do dwóch spowiedzi, chyba że przed ślubem żyliście na sposób małżeński ale bez Sakramentu, wówczas, że względu na stan trwania w grzechu, zobowiązani jesteście do odbycia jednej spowiedzi dzień przed ślubem. Kartki od spowiedzi przynoszą świadkowie tuż przed ślubem do zakrystii;

– na zakończenie pierwszego spotkania ustalcie datę drugiego (ostatniego) spotkania. Możecie to zrobić później telefonicznie.

– na drugim spotkaniu, które najlepiej zorganizować tydzień przed ślubem, omówiony zostanie obrzęd zawarcia Sakramentu. Jeśli będzie taka potrzeba to nie zapomnijcie na to spotkanie zabrać zaległych dokumentów a przede wszystkim potwierdzenia wygłoszenia zapowiedzi.

– osobno załatw formalności z kościelnym i z organistą;

– fotograf i kamerzysta muszą mieć dokument uprawniający ich do wykonywania swoich zadań w czasie obrzędów liturgicznych. Powinni też zapytać o zgodę księdza.

– parafia nie ma swojego dekoratora. W przypadku, kiedy jeden ślub następuje po drugim narzeczeni sami powinni się dogadać i ustalić jeden wspólny sposób dekorowania na swoich ślubach. W razie dziwaczenia decyzję podejmuje proboszcz.