Jeśli umrze ktoś bliski:

– przedstaw księdzu w kancelarii akt zgonu i ustal z księdzem datę pogrzebu;

– jeśli wydanie aktu nastąpi dopiero w następnych dniach to wcześniej ustal z księdzem datę pogrzebu. Możesz to zrobić w kancelarii lub telefonicznie (18 353 16 85);

– jeśli zmarły mieszkał ponad trzy miesiące poza naszą Parafią to według prawa nie jest już naszym parafianinem. Zameldowanie nie odgrywa tu roli. Dlatego poproś proboszcza z miejsca zamieszkania zmarłego o zgodę na pogrzeb poza parafią.

– osobno załatw formalności z kościelnym i z organistą;

–  z grabarzem ustal miejsce pochówku oraz zakres prac, które jako grabarz ma wykonać. Grabarz zgodnie z regulaminem cmentarza wystawi ci wycenę tych prac oraz opłatę za swoje usługi w czasie pogrzebu. Całą tę sumę wpłacisz w kancelarii parafialnej. Z tych pieniędzy opłacany jest grabarz i drobne prace na cmentarzu. Z tymi kosztami nie ma nic wspólnego dobrowolna ofiara, którą możesz złożyć za posługę księdza w czasie pogrzebu. Zabierz od grabarza klucz do kaplicy. Telefon do grabarza: 664 977 778.