INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW PIELGRZYMEK
Zgłaszanie grup

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup telefonicznie pod numerem 18 353 16 85 albo drogą mailową: kobylanka@saletyni.pl

Zgłaszając grupę należy ustalić godzinę przybycia oraz zakres potrzeb: opowiedzenie historii cudownego Obrazu i Sanktuarium, Msza św., nabożeństwo.

Po przybyciu do Sanktuarium należy zgłosić pielgrzymkę w kancelarii, która mieści się w domu zakonnym obok Sanktuarium.