OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 30 Niedziela Zwykła – 29 października 2023 r.

– W środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte w naszym kościele o godz. 6.30, 8.00 i o godz. 14.00 a na cmentarzu o godz. 11.00.

Ofiary zbierane w tym dniu na cmentarzu do puszek, oraz na tacę w czasie Mszy o 11-ej przeznaczone będą na dalsze prace i porządkowanie naszego cmentarza.

– W czwartek, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W naszym kościele obowiązuje następujący porządek Mszy Świętych 8.00, 9.30, 16.30 i 18.00. Po Mszy św. o godz. 9.30 procesja na cmentarz i nabożeństwo za zmarłych.

– Młodzież oazowa naszej parafii będzie rozprowadzać znicze w kaplicy na cmentarzu w dniach od 31 października do 2 listopada. Dochód zostanie przeznaczony na wyjazdy rekolekcyjne. 

– Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy groby naszych bliskich i zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare kwiaty proszę składać tylko w wyznaczonych miejscach do odpowiednich pojemników.

– Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

– Przypominamy też, że w dalszym ciągu można składać do wystawionych skrzynek dwojakiego rodzaju wypominki: miesięczne i roczne. Karty wypominkowe znajdują się na ołtarzach bocznych. Przy wypominkach listopadowych prosimy o podanie rejonu zamieszkania. Prosimy o czytelne wypełnienie kart. Każdego rodzaju wypominki wkładamy do osobnych kopert.

– W miesiącu listopadzie zapraszamy na nabożeństwo za zmarłych od poniedziałku do soboty o godz. 17.30. W niedzielę wypominki roczne o godz. 7.30. Pierwsze nabożeństwo rozpoczniemy w czwartek 2 listopada.

– W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca:

  • Z racji czasu pamięci i modlitwy za zmarłych odwołujemy dodatkowe nabożeństwa z pierwszego czwartku i z pierwszego piątku. Okazja przyjęcia Komunii św. wynagradzającej w pierwszy piątek na Mszy św. o godz. 7.00 i godz. 18.00.
  • w pierwszą sobotę – zapraszamy na Eucharystię i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej o godz. 7.00.

– Również w sobotę kapłani udadzą się do chorych z posługa sakramentalną od godz. 9.00.

– W pierwszą niedzielę miesiąca po każdej Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu a zmiana tajemnic różańcowych po Mszy Świętej o godzinie 9:30.

– W ostatnim tygodniu zostały zakończone prace przy alejce na nowej części  cmentarza. Koszt inwestycji to 21 tys. zł. Za pracę dziękuję panu Piotrowi i firmie.

– Również na cmentarzu powstała „szafa” z regałami. Podzielona na dwie części: „zniczodzielnia” – czyli miejsce, w którym możemy zostawić znicze w dobrym stanie i podzielić się z kimś dla kogo zakup jest dużym wydatkiem oraz punkt narzędziowy gdzie umieszczone będą podstawowe narzędzia, które można pożyczyć na czas wykonywanych porządków, a następnie odłożyć je na swoje miejsce. Koszt inwestycji 2 tys. zł. Za włożoną pracę dziękuję panu Ryszardowi.

– Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na olej opałowy potrzebny do ogrzania kościoła.

– Wójt Gminy Gorlice informuje, że w dniu 6 listopada  w Dominikowicach i Kobylance odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, zużyte baterie, akumulatory). Wymienione odpady należy wystawić przy trasach objazdu od godz. 7:00. Nie będą odpierane opony i odpady budowlane.

W tym tygodniu patronują nam:

Sobota – wspomnienie św. Karola Boromeusza

Wszystkim życzymy wielu łask w nadchodzącym tygodniu

Księża Misjonarze Saletyni