OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

– 12 maja 2024 r.

– Dzisiaj o godz. 10:00 i 12:00 uroczystość I Komunii św.. Dziękuję rodzicom i katechetom za przygotowanie dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii św.. W Białym Tygodniu dzieci, które przyjmą dzisiaj po raz pierwszy Pana Jezusa do serca biorą udział w nabożeństwie majowym o godz. 17.30 i we Mszy św. o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwie od poniedziałku do soboty o godz. 17:30.

– Dziękujemy rodziną dzieci komunijnych oraz bierzmowanych za dar ołtarza, za który zostały kupione nowe świece ołtarzowe za kwotę 3280 zł.

– Msza św. z udziałem dzieci z klas IV w rocznicę I Komunii św. odbędzie się  w niedzielę 2 czerwca o godz. 11:00.

– Spotkanie dla ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 11:00 w kościele.

– Zapraszamy wszystkich parafian i pielgrzymów na Uroczystości Odpustowe w dniach od 17 do 20 maja z racji Uroczystości Zesłania Ducha Św. Rozpoczęcie w piątek drogą krzyżową na Łysuli o godz. 17.00. W sobotę zapraszamy na Eucharystie połączoną z jubileuszem 25-lecia kapłaństwa ks. Mirosława Mateńki MS o godz. 18:00. W niedzielę nasza parafia będzie przeżywać wizytację kanoniczną księdza biskupa Jan Wątroby. Rozpocznie się ona przywitaniem ks. Biskupa w sanktuarium o godz. 8:15. O godz. o godz. 8:30 Eucharystia wraz z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania. O godz. 11:00 suma odpustowa pod przewodnictwem JE ks. Biskupa. Na godzinę 15:00 zapraszamy wszystkie grupy duszpasterskie z parafii na spotkanie z pasterzem naszej diecezji. Niedzielę zakończymy Eucharystią o godz. 18:00. W poniedziałek zapraszamy na Eucharystię połączoną z jubileuszem 35-lecia kapłaństwa ks. Romana Grądalskiego MS o godz. 18:00.

– Komendantów i naczelników Straży Pożarnej z Dominikowic i Kobylanki, prosimy o kierowanie ruchem w czasie odpustu. Orkiestrę Dętą i Chór ARKA prosimy o oprawę muzyczną Sumy. Prosimy również wszystkich członków Kół, Zespołów i Stowarzyszeń o przybycie w strojach ludowych.

– Spowiedź dla młodzieży przystępującej w tym roku do Sakramentu Bierzmowania, ich rodziców, rodzeństwa  i świadków w sobotę o godz. 08:00. Bezpośrednio po spowiedzi odbędzie się próba liturgii.

– W przyszłą niedzielę młodzież oazowa będzie po każdej Mszy św. sprzedawać ciasto i dewocjonalia, z których dochód zostanie przeznaczony na rekolekcje wakacyjne. Dodatkowo można wspomóc tę akcję tak jak w roku ubiegłym, przynosząc w sobotę na plebanię ciasta, z których młodzież zrobi więcej paczek. Za każde wsparcie dziękujemy.

– Sołtysi wsi Dominikowice i Kobylanki, informują mieszkańców, iż II ratę podatku rolnego, od nieruchomości i za odpady komunalne oraz zobowiązań na rzecz Spółki Wodnej będą przyjmować w budynkach WDK w dniach: od 13 do 15 maja w godz. 9:00  – 12:00. Prosimy o przyniesienie nakazów płatniczych.

– Na gablotach znajduje się pełna lista kandydatów zgłoszonych przez parafian do Rady duszpasterskiej oraz ilość oddanych głosów. Zostało zgłoszonych 35 osób. Bardzo proszę wybrane osoby o indywidualne zgłoszenie się do księdza proboszcza w celu wyrażenia woli kandydowania.

W tym tygodniu patronują nam:

Wtorek – święto św. Macieja Apostoła

Czwartek – święto św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

W minionym tygodniu z naszej parafii do wieczności odeszli:
śp. Iwona Dziki

śp. Wacław Romanek

śp. Zbigniew Pawłowski


wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Wszystkim życzymy wielu łask w nadchodzącym tygodniu

Księża Misjonarze Saletyni