Raport po przeprowadzeniu badania ankietowego na zakończenie projektu „Aktywni z głową”

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone po zakończeniu projektu na próbie 40 uczestników – młodzieży, chłopców i dziewcząt.