DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       16 października 2022

Dziękujemy za ofiary na cele inwestycyjne.

1. Dziś przypada kolejna rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II módlmy się o Bożę opiekę dla całej naszej ojczyzny.

2. Dziś przypada również kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Głównym jej zadaniem jest promocja nauczania Jana Pawła II oraz wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Dziękujemy za każdy gest życzliwości i wsparcie tej inicjatywy.

3. We wtorek, 18 października, przypada w liturgii święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Zapraszamy na Różaniec o godz. 17.30), w czasie której będziemy wspierać modlitwą wszystkich pracowników służby zdrowia.

4. W sobotę, 22 października, w liturgii będziemy wspominać Świętego Jana Pawła II.

W czwartek, 20 października wspominamy w liturgii – Świętego Jana Kantego (1390-1473), prezbiter, wykładowca teologii i filozofii, człowiek wielkiego miłosierdzia wobec ubogich, który został przedstawiony w formie rzeźby w naszym kościele.

5. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy codziennie do świątyni na nabożeństwo różańcowe na godz. 17.30, w niedzielę o godz. 9.00. Dzieci szczególnie zapraszamy w środę.

6.  Najbliższa niedziela, 23 października, w Kościele będzie Niedzielą Misyjną. Naszą modlitwą i ofiarami będziemy wspierać wszystkich pracujących na misjach.

7. Zmarłemu w tym tygodniu śp. Stanisławowi Ciślakowi oraz tym, którzy w ostatnim czasie wyprzedzili nas w drodze do wiecznej ojczyzny, wypraszajmy łaskę życia wiecznego: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

8. W zakrystii i u ministrantów można nabyć kalendarz sanktuaryjny w cenie 15 zł.

9. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Na ołtarzach bocznych wyłożone są karty wspominkowe, zarówno listopadowe jaki roczne. Po wypełnieniu proszę je składać do wystawionych skrzynek.

Wypominki miesięczne listopadowe – czyli wykaz zmarłych za których będziemy się modlić na nabożeństwach w miesiącu listopadzie o godz. 17.30. Imiona i nazwiska tych zmarłych oraz nazwę rejonu w Parafii, w którym mieszkamy wypisujemy na wyłożonych na ołtarzach bocznych kartkach z napisem LISTOPADOWE.

Wypominki roczne – czyli wykaz zmarłych za których będziemy się modlić pół godziny przed Mszą św. o godz. 8.00 w każdą niedzielę roku. Imiona i nazwiska tych zmarłych wypisujemy na wyłożonych na ołtarzach bocznych kartkach z napisem ROCZNE.

Prosimy o czytelne wypełnienie kart. Każdego rodzaju wypominki wkładamy do osobnych kopert.

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki