DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 11 września 2022

1. Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła.

2. W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Droga krzyżowa w lesie pod Łysulą w środę o godz. 18.00.

3. W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną.

4. W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.

5. W najbliższą niedzielę, 18 września, przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będziemy modlić się za wszystkich pracujących w mediach, aby zawsze służyli prawdzie i dobru.

6. W najbliższą niedzielę uroczystości odpustowe w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Suma o godz. 11.00.

Pielgrzymka rowerowa do sanktuarium w Dębowcu w dzień odpustu, w niedzielę 18 września wyrusza spod kościoła o godz. 8.00. Spotkanie przy altankach. Po powrocie zapraszamy uczestników na grilla. Bliższe informacje na plakatach oraz u ks. Albina.

Piesze pielgrzymki do Dębowca wyruszą w przyszłą niedzielę. Pielgrzymka z Gorlic dojdzie do skrzyżowania w Dominikowicach ok. godz. 4 nad ranem w niedzielę.

7.Po Mszach św. ministranci rozprowadzają „Łzy Maryi” to specjalny numer dwumiesięcznika „La Salette. W tym numerze płyta z pieśniami saletyńskimi ze śpiewnikiem, artykuł o historii sanktuarium w Kobylance oraz wywiad z nowo wyświęconym kapłanem saletynem Kamilem Stąclem.

Nasze pismo „KRZYŻ KOBYLAŃSKI” będzie rozprowadzany w przyszła niedzielę. W przyszłą niedzielę rozprowadzany będzie kalendarz kobylański na rok 2023.

8. Dzieci z rodzicami zapraszamy w ciągu roku na Msze św. o godz. 11 w każdą niedzielę.

Poświęcenie tornistrów Uczniów klas pierwszych odbędzie się w niedzielę 18 września na Mszy św. o godz. 11.00.

Spotkania organizacyjne Rodziców przed I Komunią św. odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 19.00. w kościele.

9. W najbliższą niedzielę zbiórka ofiar na cele inwestycyjne Parafii.

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki