TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 24 października 2021

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny, w którym będziemy otaczać modlitwą i wsparciem materialnym szczególnie tych, którzy głoszą Chrystusa na wszystkich kontynentach świata. Witamy w naszej wspólnocie ks. Jana Strogusza, misjonarza saletyna z Ukrainy. Wam wszystkim dziękujemy za finansowe wsparcie naszych saletyńskich misji.

3. Kończy się październik – miesiąc różańca. Zapraszamy codziennie o 17.15.

Dzieci z klas 1-6 (zarówno z Kobylanki jak i z Dominikowic) zapraszamy na różaniec środę o 17.15.

Młodzież z klas 7-8 (zarówno z Kobylanki jak i z Dominikowic) zapraszamy na różaniec w piątek o 17.15.

4. Nadchodzący listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Karty wspominkowe wyłożone są na ołtarzach bocznych. Karty z wypominkami na listopad i cały rok wkładamy do skrzyń. 

5. Przy porządkowaniu  grobów prosimy o segregację śmieci.

6. Módlmy się za zmarłych, którzy w ubiegłym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności: śp. Krystyna Walczyk, śp. Zofia Witek.

7. W tym tygodniu patronują nam:

– w czwartek 28 października – święci apostołowie Szymon i Juda Tadeusz.

Misjonarze Saletyni z Kobylanki