SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 25 lipca 2021

1. Wspominamy dziś św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. W czasie Mszy św. jeden z księży błogosławi pojazdy na parkingach. Błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku zachowania rozsądku i wyobraźni na drodze.

W piątek droga krzyżowa 0 godz. 17.30.

2. W przyszłą pierwszą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie Żywego Różańca.

3. 1 sierpnia będziemy obchodzili 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Pamiętajmy o tych, którzy oddali życie za wolność ojczyzny.

4. Akcja oddawania krwi organizowana jest dzisiaj przez Klub Honorowych dawców przy OSP Kobylanka w siedzibie OSP Kobylanka od. godz. 9.00 do godz. 12.00,.

5. Z racji I Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych można dzisiaj uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa według intencji Papieża). Dodatkowo należy wziąć dzisiaj udział we Mszy św.. Dla uzyskania odpustu wystarczy też poświęcenie odpowiedniej ilość czasu na odwiedzenie bądź nawiązanie wirtualnego kontaktu ze starszymi osobami w potrzebie lub w trudnej sytuacji.

Odpust mogą też uzyskać osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuszczać domu, a ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy, bóle i cierpienia, duchowo będą uczestniczyć w obchodach tego Światowego Dnia, zwłaszcza w liturgii papieskiej transmitowanej przez media.

6. Dziękujemy za składane dzisiaj ofiary, które posłużą jako pomoc ofiarom ostatnich kataklizmów.

Dziękujemy za pomoc materialna udzieloną w ramach „Akcji św. Krzysztof – „1 grosz za 1 kilometr”.

7. W tym tygodniu patronują nam:

– w poniedziałek 26 lipca – Święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny, dziadkowie Pana Jezusa;

– w czwartek 29 lipca – św. Marta, siostra Łazarza i Marii;

– w sobotę 31 lipca – św. Ignacy Loyola (1491-1556), prezbiter, założyciel Towarzystwa Jezusowego, teolog.

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki