DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 6 czerwca 2021

1. Dziś obchodzimy Dzień Dziękczynienia. Prawdziwym wotum jest Polska wdzięczna Bogu za odzyskaną wolność. Idea Dnia Dziękczynienia jest kontynuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego z 1792 r.

2. Trwamy w oktawie Bożego Ciała. Codziennie po Mszy św. o godz. 18.00 nabożeństwo czerwcowe z procesją. Dziś procesja po Mszy św. o godz. 12.30. W czwartek wieczorem słodkie zakończenie oktawy Bożego Ciała.

4. –We wtorek 8 czerwca świeto św. Jadwigi Królowej.

Z racji oktawy nie będzie nowenny do Matki Bożej Saletyńskiej.

5. Za kilka dni, 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, biskupi zebrani na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu uroczyście ponowią akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa. W tym samym dniu zostanie on odnowiony we wszystkich polskich parafiach.. Chodzi o to, by w tym duchowym wydarzeniu mogła uczestniczyć cała wspólnota Kościoła i „aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia”. W piątek w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze Święte o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. Po Mszach św. akt oddania naszej Parafii i naszych Rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W związku ze świętem nie będzie nabożeństwa drogi krzy6żowej o godz. 17.30.

6. W sobotę wspomnimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Na wieczorną Mszę Świętą zapraszamy wszystkich pielęgnujących nabożeństwo wynagradzające pięciu pierwszych sobót miesiąca.

7.Spotkanie aspirantów (kandydatów na ministrantów) w sobotę) o godz. 9.00. w kościele.

W najbliższą niedzielę Msza św. dla Wspólnoty WIARA I ŚWIATŁO o godz. 15.00.

8. W sobotę od godz. 10.00 do godz. 17.00 młodzi chcący w przyszłym roku przystąpić do Sakramentu Bierzmowania zobowiązani są do złożenia u księdza Proboszcza w kancelarii Parafialnej deklaracji podpisanej przez rodziców, którą będą mogli otrzymać w tym tygodniu u swojego księdza Katechety. Wraz z deklaracją kandydaci zobowiązani są do okazania indeksu za rok 2020/21. Przypominamy, że obowiązuje rejonizacja w wyniku której młodzież uczęszczająca na katechezę do szkół poza własna parafia jest zobowiązana do odbycia przygotowania do sakramentu w swojej parafii.

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki