KOMUNIKAT

Od 27 marca w miejscach kultu religijnego na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2.

W naszym kościele może jednocześnie przebywać w zaznaczonych białymi kartkami miejscach

16 osób

(13 w nawie głównej i 3 w kaplicach bocz.)

Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Osoby uczestniczące w kulcie na zewnątrz kościoła muszą mieć zakryte maseczką usta i noc orz muszą zachowywać 1,5 m odległości od innych osób.