PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21 marca 2021

1. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św. Propozycja spowiedzi dotyczy głównie dzieci i młodzieży, którzy nie brali udziału w rekolekcjach.

2. O godz. 15.00 gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. A o 15.45 Msza Święta bez kazania.

3. KATECHEZA BIBLIJNA DLA DOROSŁYCH  w środę o 18.40. Temat: Wyjście Izraelitów z Egiptu.

4. Trwa Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

5. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Msze św. w naszym kościele o godz. 8.00, 9.30, 16.30 i 18.00. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

6. W najbliższy piątek, 26 marca, droga krzyżowa o godz. 7.30, 16.30 /z udziałem dzieci/, 17.30. ze względu na rygory sanitarne nie organizujemy drogi krzyżowej ulicami Parafii.

7. Spotkanie ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 10.00.

8. Do nabycia jest jeszcze KRZYŻ KOBYLAŃSKI.

9. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:  śp. Bronisława Zielińska, śp. Salomea Jamro, Pamiętajmy o nich w modlitwach.

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki