PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU – 29 listopada 2020

Dziś i jutro ostatnie nabożeństwa wspominkowe za zmarłych. Jutro modlimy się za zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii.

1. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To będzie drugi rok realizacji w Kościele w Polsce programu duszpasterskiego na lata 2019-2022, którego hasło brzmi: „Eucharystia daje życie”. Natomiast hasłem roku duszpasterskiego 2020/2021 są słowa „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Niech to będzie dla nas szczególne zaproszenie i zachęta, abyśmy zgłębiali celebrowanie Eucharystii w naszej wspólnocie parafialnej.

2. Każdego dnia zachęcamy do uczestniczenia we Mszy św. Świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwanej roratami. W naszym kościele będą odprawiane o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich: dorosłych, młodzież, dzieci. Zgodnie z tradycją przynieśmy lampiony roratne i świece, a na zakończenie każdej Mszy Świętej zapalmy światło od naszej roratki i zanieśmy je z błogosławieństwem do domów.

3. Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. Zachęcamy do podjęcia osobistych wyrzeczeń, uporządkowania swoich spraw, zatrzymania się i głębszej refleksji nad swoim postępowaniem, relacjami. Szczególną okazją do tego będą rekolekcje adwentowe w dniach od 17 do 20 grudnia. Prowadził je będzie ks. dr hab. Dariusz Dziadosz – biblista z Przemyśla. Już teraz zaplanujmy ten czas i módlmy się nawzajem za siebie oraz za rekolekcjonistę.

4. Dziś po wieczornej Mszy Świętą rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nowenna codziennie po wieczornej Mszy św. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny pragniemy zaprosić do duchowej adopcji dziecka poczętego. Informacje na ten temat będzie można otrzymać w niedzielę 6 grudnia.

5. W tym tygodniu przypadnie pierwszy czwartek miesiąca. Pragniemy się modlić o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie której będzie można odbyć spowiedź w czwartek od godz. 17.00.

6. W piątek 4 grudnia przypadnie pierwszy piątek miesiąca. To okazja do szczególnej modlitwy wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy osobiste i świata. Spowiedź od godz. 17.00. O godz. 17.30 Koronka do miłosierdzia Bożego

4 grudnia to także Dzień Modlitw w intencji górników oraz bezrobotnych. Za wstawiennictwem św. Barbary, patronki ludzi pracy, wspierajmy modlitwą wszystkich poszukujących pracy.

7. W pierwszą sobotę nie udajemy się do chorych. Ze względu na możliwość przenoszenia w ten sposób zakażenia od jednego chorego do drugiego wizyty niemożliwe będą również przed świętami. Do umierających proszę nas prosić niezależnie od rodzaju choroby.

8. W pierwszą sobotę miesiąca okazja do Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia na Mszy św. o godz. 7.00. Po Mszy św. Różaniec.

9. W przyszłą niedzielę dzień modlitwy w intencji Kościoła na Wschodzie i pomocy materialnej dla niego. Ofiary na ten cel będą zbierane do puszek przed kościołem.

10. Po Mszy św. rozprowadzamy opłatki na stół wigilijny wspierając w ten sposób parafialny Caritas.

Od dzisiaj Caritas i młodzież rozprowadza świece na stół wigilijny. Podajemy sumę jaka parafia musi odprowadzić za każdą świece do diecezjalnego Caritasu: za dużą świecę 12 zł., za małą 5 zł. Każda złotówka więcej będzie przeznaczona na cele działalności Caritasu w Parafii.

Właścicieli sklepów prosimy o wystawienie koszy na żywność. W tym roku zgodnie z zaleceniami Sanepidu przy koszach w sklepie nie będzie asystowała młodzież a towary wkładane do kosza powinny być dobrze zapakowane.

Opłatki i świece w tygodniu można nabywać w zakrystii po Mszach św. oraz w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

11. Ukazał się nowy numer KRZYŻA KOBYLAŃSKIEGO.

12. Na pierwszym spotkaniu rodziców dzieci mających w tym roku rozpocząć przygotowanie do I Komunii św. oraz do Sakramentu Bierzmowania prosiliśmy zgodnie z zasadami obowiązującymi w Kościele o pisemna zgodę odpowiedzialnego za dziecko rodzica i deklarację pomocy rodzica w przygotowaniach. Mimo przesuwania terminu wciąż brakuje  kilku deklaracji. Niedostarczenie deklaracji do 6 grudnia będzie potraktowane jako brak zgody na przystąpienie dziecka do sakramentu.

12. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: śp. Kazimierz Szczerba, śp. Kazimierz Bednarczyk, śp. Krystyna Szurek, śp. Genowefa Smołkowicz, śp. Beata Bogusz, śp. Michał Wal. Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

13. Parafia ze względu na małą ilość wiernych na Mszach niedzielnych traci płynność finansową. Mam świadomość trudności finansowych, ale jeżeli to możliwe, proszę o ofiary zwłaszcza tych nieobecnych w niedzielę na Mszach św. na konto parafialne oraz do kancelarii. Nie są to pieniądze na utrzymanie księży ale na spłacenie do końca małych a koniecznych inwestycji, na olej opałowy oraz na bieżące opłaty ZUS pracowników, pensje pracowników, podatki, opłaty za media parafialne, energię, opłaty na kurię diecezjalną i zakonną, misje, Caritas i dwa seminaria. Myślę, że pomimo trudności nie zawiodę się jak nie zawiodłem się do tej pory i bilans na końcu roku wyjdzie nam na zero. Za każdą ofiarę dziękuję. Podaję numer konta inwestycyjnego z informacją, że część z tych pieniędzy będzie przeznaczona na zaległe i bieżące wydatki parafialne.

14. Zachęcam korzystających z dyspensy do korzystania z transmisji internetowej wszystkich Mszy św. w niedzielę oraz w tygodniu. Dokonaliśmy pewnych zmian technicznych co spowodowało, iż nie ma przerw w emisji. Teraz pracujemy nad umieszczeniem kamery w takim miejscu i w taki sposób aby nie było załamań obrazu.

Zapraszają Misjonarze Saletyni z Kobylanki