XXXIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 15 listopada 2020

1. Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowił ten dzień w listopadzie 2016 roku.  W tym dniu należy pomyśleć o formach pomocy niesinej potrzebującym przez Parafie i Caritas. Przekierowanie funduszy ze sprzedaży opłatków do Caritasu ma na celu wzbogacenie tej kasy w czasie, kiedy zmniejszyła się liczba ślubów a wraz z tych wpływy do Caritasu ze ślubnych składek. Proszę, aby do Proboszcza i Przedstawicieli Caritasu zgłaszać Parafian, którym brakuje pieniędzy na takie sprawy jak chleb, lekarstwa, opał. Przypominam, że pierwszymi osobami, które powinny pomóc potrzebującym są osoby z rodziny. Jeżeli ich nie ma lub nie posiadają żadnych środków wsparcia osób biednych i chorych w rodzinie wówczas dopiero wkracza Caritas.

2. W sobotę, 21 listopada w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.

3. W naszym kościele przez cały listopad codziennie podczas nabożeństwa o godz. 17.30 polecamy naszych bliskich zmarłych. Dziękujemy za składane przy okazji ofiary. Można w dalszym ciągu składać wypominki. Wypominki roczne można składać do wystawionych skrzynek aż do 15 grudnia.  Ze względu na epidemie oraz opóźnienie w rozpoczęciu w tym miesiącu nabożeństwa za zmarłych nie dzielimy wypominków na poszczególne rejony.

4. Dziękuję za 2.200 zł., które złożyliście w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne. W dalszym ciągu będziemy zbierać fundusze na pokrycie kosztów remontu dachu i rynien przy kaplicy w murach, którego koszty to 14 tys. złotych. Proszę również o wsparcie ofiarami remontu poddasza nad przedszkolem, które będzie służyć jako miejsce spotkań dla młodzieży. Ofiary można wpłacać na konto, którego numer znajdziecie na stronie parafialnej.

5. W imieniu własnym i moich Współbraci serdecznie dziękuję Parafianom, którzy w czasie naszej kwarantanny modlili się za nas i karmili nas rosołkami i owocowymi mixami. Dziękujemy również za pomoc i troskę przedstawicielom służby zdrowia.

6. W przyszłą niedzielę rozprowadzany będzie nowy numer Krzyża Kobylańskiego.

Proszę o potwierdzanie zarezerwowanych Mszy św. abyśmy mogli do następnego numeru naszego parafialnego pisma podać właściwe dane dotyczące intencji.

Msza św. za śp. Halinę Romanek 18.11.2020 r. o godz. 18.00.

Msza św. za śp. Jana Toczek 19.11.2020 r. o godz. 18.00.

7. Przypominam, że w każdą niedziele transmitujemy z naszego Sanktuarium Mszę św. o godz. 9.30.

8. Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 22 listopada to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem.

Jest to święto Liturgicznej Służby Ołtarza. Mimo niesprzyjających okoliczności na Mszy św. o godz. 11.00 czterech młodych chłopców po odbyciu przygotowania zostanie przyjętych do grona ministrantów.

Zapraszają Misjonarze Saletyni z Kobylanki