XXIX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 18 października 2020

I. 1. Nasza Parafia znalazła się w czerwonej strefie zagrożenia, co pociąga za sobą pewne wymogi.

Oto wymagania i zasady przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia:

a. W strefie czerwonej – 1 osoba przypada na 7 metrów kw. W przypadku naszego kościoła ta liczba wynosi 50 osób. Tyle osób może uczestniczyć w tym czasie we Mszy św. lub w nabożeństwie.

b. W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta i nos (z wyjątkiem sprawujących kult).

c. Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona.

d. Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach.

e. Liczba osób mogących uczestniczyć w zebraniach została ograniczona do 10 w strefie czerwonej i do 20 w strefie żółtej. Dlatego przy prowadzeniu zajęć z większymi grupami (katecheza, grupa duszpasterska) należy skorzystać z kościoła, jeśli na to pozwalają okoliczności i przy zachowaniu norm dotyczących ilości osób w kościele.

Oto wymagania i zasady przedstawione przez Kurię Biskupią w Rzeszowie”

1. Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.
2. Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.
3. Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.
5. Księża Proboszczowie i pozostali duszpasterze są zobowiązani do kontynuowania pracy formacyjnej z grupami parafialnymi oraz do prowadzenia katechezy przygotowującej do sakramentów świętych

Odpowiadając na powyższe decyzje wprowadzamy pewne zmiany na czas reżimu sanitarnego:

Od jutra w dni powszednie aż do odwołania wprowadzamy ze względu na reżim sanitarny dodatkową Mszę św. o godz. 16.45. A w kolejne niedziele aż do odwołania Msze św. o godz. 15.00.

Dodatkowe nabożeństwo różańcowe ze względu na dużą ilość uczestników w każdy dzień tygodnia z wyjątkiem niedzieli o godz. 16.15.

II. 2. Dziękuję za zebrane dziś ofiary na naprawę dachu i rynien nad kaplicą w murach.

3. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. W przyszła niedzielę składaka przeznaczona na cele misyjne.

4. W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada (wyparte przez dzisiejszą niedzielę) święto Świętego Łukasza Ewangelisty – patrona Służby Zdrowia.

W poniedziałek wspominamy polskiego męczennika okresu komunizmu –bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. – patrona ludzi pracy.

We wtorek przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Kantego – kapłana i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego figura znajduje się w sanktuarium przy jednym z bocznych ołtarzy.

W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II patrona rodzin. 

Również w czwartek po Mszy św. nabożeństwo do św. Rity. Pamiętajmy o różach.

5. Nabożeństwo różańcowe odprawiamy w naszym kościele codziennie o godz. 16.15 i 17.30. Różaniec dla dzieci w środę o godz. 17.30.

6. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Na ołtarzach bocznych wyłożone są karty wspominkowe, zarówno listopadowe jaki roczne. Po wypełnieniu proszę je składać do wystawionych skrzynek.

Wypominki miesięczne listopadowe – czyli wykaz zmarłych za których będziemy się modlić na nabożeństwach w miesiącu listopadzie o godz. 17.30. Imiona i nazwiska tych zmarłych oraz nazwę rejonu w Parafii, w którym mieszkamy wypisujemy na wyłożonych na ołtarzach bocznych kartkach z napisem LISTOPADOWE.

Wypominki roczne – czyli wykaz zmarłych za których będziemy się modlić pół godziny przed Mszą św. o godz. 8.00 w każdą niedzielę roku. Imiona i nazwiska tych zmarłych wypisujemy na wyłożonych na ołtarzach bocznych kartkach z napisem ROCZNE.

Prosimy o czytelne wypełnienie kart. Każdego rodzaju wypominki wkładamy do osobnych kopert.

Co do Uroczystości Wszystkich Świętych czekamy na wytyczne z Ministerstwa Zdrowia oraz z Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.

7. Różaniec i Msze św. transmitowane (wejście przez stronę parafialną)

  • niedziela godz. 9.00;
  • wtorek godz. 17.30
  • czwartek godz. 17.30
  • piątek godz. 17.30

Transmisja przez GORLICE TV – jutro w niedzielę 18.10. godz. 9.30

Zapraszają Misjonarze Saletyni z Kobylanki