DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 20 września 2020

1. Dziękuję za ofiary zbierane dzisiaj na cele inwestycyjne.  

2. W poniedziałek, 21 września, obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

3. We wtorek, 22 września, zapraszamy na nabożeństwo do św. Rity – patronki spraw trudnych. Pamiętajmy o prośbach, podziękowaniach i różach.

4. Spotkanie lektorów w czwartek po Mszy św. wieczornej.

W sobotę ministranci i lektorzy wyjeżdżają na wycieczkę szlakiem kard. Wyszyńskiego w Bieszczady.

4. Wójt przypomina, że do 28 września na stronie internetowej Gminy Gorlice, oraz w siedzibie Urzędu Gminy wyłożono do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice. Osoby zainteresowane zmianą przeznaczenia działki zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. Do dnia 19 października Urząd Gminy przyjmuje także uwagi do zapisów Studium.

Z uwagi na stan epidemii, w przypadku wizyty w Urzędzie prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

5. W zakrystii można nabyć kalendarze saletyńskie za 3 zł. oraz piękne kalendarze z Janem Pawłem oraz z kard. Wyszyńskim za 15 zł. Można w zakrystii nabyć obrazy kościoła.

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki