DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 30 sierpnia 2020

1. We wtorek rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Św. Jan Paweł II stwierdził, że „obok rodziny i w łączności z nią szkoła stwarza katechezie możliwości nie do pogardzenia” (Catechesi Tradendae, 69). Takimi „możliwościami nie do pogardzenia” są właśnie lekcje religii. Zachęcamy i usilnie prosimy zarówno rodziców jak i nauczycieli o dalszą współpracę, jakże niezbędną dla owocności naszych działań.

Msza św. rozpoczynająca nowy rok szkolny i katechetyczny we wtorek 1 września o godz. 18.00. Zapraszamy dzieci, młodzież oraz rodziców i nauczycieli.

Spowiedź dla dzieci we wtorek od godz. 17.15.

W ciągu roku zapraszamy na Mszę św. dla dzieci w każdą niedzielę o godz. 11.00. W przyszłą niedzielę na godz. 11.00 zapraszamy uczniów klas pierwszych wraz ze swoimi rodzicami. Prosimy, aby dzieci przyniosły tornistry. Dzieci będziemy błogosławić a tornistry poświęcimy.

2. We wtorek przypada 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Prośmy Pana, aby ofiara życia poległych w obronie Ojczyzny nie była daremna.

3. Przez cały wrzesień odprawiamy nabożeństwo saletyńskie po Mszy św. wieczornej;

4. 2 września – nabożeństwo Saletyńskie połączymy z  nabożeństwem do św. Jana Pawła II;

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty.  Od odwołania dyspensy od obowiązku uczestniczenia w życiu sakramentalnym upłynęło już wiele czasu i poważnym zaniedbaniem byłoby nieprzystąpienie w minionym czasie do spowiedzi i nieuczestniczenie we Mszy św. niedzielnej. Proponowaliśmy Wam w tym czasie i dalej to czynimy różne formy i różne godziny spowiedzi. We Mszy św. w czasie pandemii można uczestniczyć również na placu między murami. Komunię św. można przyjmować w dwojaki sposób. Księża udzielający Komunii na oczach wszystkich dezynfekują sobie ręce. Nikt więc nie może powiedzieć, że w parafii nie stworzono mu w tym czasie odpowiednich warunków do prowadzenia życia sakramentalnego.

Dokładny program nabożeństw w pierwszym tygodniu miesiąca:

okazja do spowiedzi w każdy dzień tygodnia pół godziny przed Mszą św., w pierwszy czwartek i w pierwszy piątek spowiedź od godz. 17.00;

– godzinna adoracja Najśw. Sakramentu (od 17.00 do 18.00)zarówno w pierwszy czwartek jak i pierwszy piątek.

– Msza św. dla starszych i chorych w piątek o godz. 12.00, po Mszy św. litania do Najśw. Serca  Pana Jezusa i błogosławieństwo Lourdzkie; 

– Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek o godz. 15.00, spowiedź i adoracja od 14.00 do 15.30;

– nabożeństwo fatimskie w pierwszą sobotę po Mszy św. o godz. 7.00;

– odwiedziny chorych w sobotę od godz. 9.00. Zasady odwiedzin takie jak zawsze.

6. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 9.00 w kościele.

Spotkanie aspirantów i kandydatów na ministrantów w sobotę o godz. 10.00 w kościele.

Spotkanie lektorów w czwartek po Mszy św. wieczornej.

Zachęcajmy z nie zniechęcajmy chłopców z klas czwartych i piatych do wstąpienia do grona Liturgicznej Służby Ołtarza.

7. Wójt Gminy Gorlice zawiadamia, że od 31 sierpnia do 28 września 2020 włącznie w siedzibie Urzędu Gminy zostanie wyłożony do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Bliższe informacje na stronie internetowej Gminy i na kościelnych tablicach ogłoszeniowych.

Księża Misjonarze z Kobylanki