DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU -23 sierpnia 2020

1. Dzisiaj przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Tego dnia módlmy się o dobre owoce ich cierpień dla przyszłych pokoleń.

2. W środę nasze myśli i serca skierujemy na Jasną Górę, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Msza św. w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Skale w środę o godz. 17.00. Modlić się będziemy zarówno za żywych jak i za zmarłych mieszkańców tej części Parafii. Zapraszamy zarówno mieszkańców Skały jak i najbliższej okolicy oraz gości.

3. W sobotę, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela. Tego dnia będziemy prosili go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w naszym całym narodzie.

4. Z racji otwarcia przedszkola w dawnym domu katechetycznym w Kobylance informujemy, że od 1 września zarówno w tygodniu jak i w niedzielę zamknięty zostaje przejazd przy przedszkolu. Decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo dzieci oraz troską o plac zabaw i budynek.

Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie dojechać na parking dla nich przeznaczony wjeżdżając od strony cmentarza. Przypominamy, że parking  dla niepełnosprawnych służy jedynie niepełnosprawnym a parking przy plebanii  przeznaczony jest tylko dla księży.

Uczestnikom różnych spotkań na plebanii przypominamy, aby nie parkowali na drodze między kościołem a dużym parkingiem przy cmentarzu. Do parkingu jest zaledwie kilka metrów.  

Zabraniamy zjeżdżania rowerami po schodach otaczających sanktuarium oraz zjeżdżania po schodach z ołtarza polowego.

Przypominamy o obowiązku segregowania śmieci na cmentarzu. Prosimy również o zrobienie porządku przy swoich grobach. Symboliczna opłata 100 zł. na 20 lat nie wystarczy, aby grabarz porządkował każdemu z osobna otoczenie własnego grobu.

Księża Misjonarze z Kobylanki