SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 26 lipca 2020

1. Dzięki Waszej ofiarności spłaciliśmy już remont organ. Złożyliście na ten cel 14,5 tys. zł. 1,5 tysiąca złotych dołożyliśmy do pełnej sumy z tac na cele duszpasterskie.

2.. Dzięki ofiarom Parafian uczęszczających na Mszę św. do kaplicy w Dominikowicach mogliśmy zakupić klimatyzator ścienny dla kaplicy za 8 tys. złotych. Okna w kaplicy od początku nie są uchylne, stąd w okresie letnim potrzebne było chłodzenie przy pomocy urządzenia. Z racji wynajmowania domu w Dominikowicach przez postulat media są opłacane przez Zgromadzenie.

Bardzo proszę, aby pieniądze z kolejnych niedzielnych składek zbieranych w kaplicy były gromadzone na nowy sprzęt nagłośnieniowy.

3. Przedszkole w dawnym domu katechetycznym w Kobylance jest już gotowe na przyjęcie 18 dzieci. Pieniądze na remont i wyposażenie przedszkola pochodzą z programu rządowego. Parafia uczestniczyła jedynie w remoncie strychu tego domu, który będzie służył jako miejsce spotkań duszpasterstwa młodzieży. Parafia na remont poddasza przeznaczyła 4.300 zł..

4. Dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu 3 dniowej wycieczki dzieci zaangażowanych w życie Parafii w ramach programu W TROSCE O RODZINĘ w którym jako Parafia uczestniczymy.

5. Droga krzyżowa w intencji o ustanie epidemii w piątek o godz. 17.30.

6. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Ze szczególną czcią zwracamy się ku Niepokalanemu. Fatimskie nabożeństwo pierwszych sobót po rannej Mszy św.

4. W sobotę, 1 sierpnia, mija 76. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Poległym za wolność Ojczyzny jesteśmy winni naszą modlitewną pamięć.

5. W przyszłą niedzielę, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z osobą Świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.

6. Ksiądz Proboszcz parafii św. Jadwigi w Gorlicach wystąpił z inicjatywą, aby okoliczne Parafie wsparły zakup dzwonu, który będzie wotum dla Patronki Gorlic. Stąd też dzisiaj po Mszach św. przedstawiciele Parafii św. Jadwigi rozprowadzać będą cegiełki na ten cel.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • 29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii.
  • 31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, założyciel zakonu jezuitów, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański.
  • 1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów.

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki