TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY – 26 kwietnia 2020

1. W trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Przez cały tydzień od 17.50 do 18.00 będzie przed Mszą św. czytany fragment Ewangelii wg. św. Marka.

2. W środę, 29 kwietnia, przypada święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy. Święty Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.

3. W środę z inicjatywy Episkopatu Polski naszą modlitwą ogarniemy wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane. Tego dnia będziemy obchodzić Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W dalszym ciągu zachęcamy do pozostania w domu i duchowego zjednoczenia z Chrystusem poprzedzonego żalem doskonałym. Tych, którzy pragną odbyć spowiedź sakramentalną i przyjąć Pana Jezusa w sposób sakramentalny zapraszamy w pierwszy piątek na Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 16.30, 18.00. Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św.

W pierwszą sobotę nie udajemy się do chorych. Proszę w tym czasie wzywać kapłana jedynie w niebezpieczeństwie śmierci.

Ze względu na to iż w pierwszą sobotę obowiązuje niedzielny porządek Mszy świętych to różaniec w ramach nabożeństwa I soboty odmówiony będzie o godz. 9.00 a kazanie zastąpi piętnastominutowe rozważanie.

5. W piątek rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj. W szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie o godz. 17.30. Nabożeństwo majowe z naszego sanktuarium i Msza św. o godz. 18.00 będą transmitowane. Zadbajmy też o wizerunki Maryi w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.

6. We wspomnienie Świętego Józefa Robotnika, 1 maja, będziemy prosić go o wrażliwość sumień i ład moralny w życiu społecznym. Będziemy tez prosić w intencji bezrobotnych i poszukujących pracy.

7. 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Ponieważ w tym roku przypada niedziela okresu Wielkanocy, uroczystość została przeniesiona przez Kongregację Kultu Bożego na sobotę, 2 maja. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane wg porządku niedzielnego. Podczas liturgii ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. Z naszego sanktuarium transmisja Mszy św. w tę uroczystość o godzinie 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00.

8. W sobotę przypada również doroczny Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag, by w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.

9. W przyszłą niedzielę, 3 maja, przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie.

10. Dziękuję za ofiary składane przez Was do kancelarii i na konto parafialne na sprawne działanie Parafii.

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki

Nowe przepisy władz państwowych

ustanawiające i regulujące rozmaite ograniczenia w czasie stanu epidemii.

1. Podczas sprawowania kultu religijnego w kościele lub w kaplicy może przebywać 1 uczestnik na 15 m kwadratowych powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult. Poza kościołem w tym czasie może przebywać 50 osób w odległości 2m osoba od osoby.

W odniesieniu do naszego kościoła liczba ta wynosi  21 osób zajmujących miejsca w kościele  wg określonego porządku i 50 osób poza kościołem. Na drzwiach kościoła i na stronie internetowej znajduje się schemat zajmowania miejsc w kościele. Miejsca są oznakowane. Proszę, aby pierwsze przychodzące do kościoła osoby zajmowały miejsca począwszy od ołtarza. Wówczas ktoś kto nie zmieści się w grupie 21 osób nie będzie chodził po kościele szukając miejsca ale uczestniczył będzie we Mszy św. poza kościołem.

W kaplicy w Dominikowicach może przebywać 10 osób.

 Przypominam, że dalej obowiązuje dyspensa od niedzielnych Mszy św. 

2. W pogrzebie na cmentarzu może brać udział maksymalnie 50 osób, nie licząc osób sprawujących kult religijny i osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy do danego pochówku. W kaplicy cmentarnej może przebywać 10 osób. We Mszy św. pogrzebowej bez wnoszenia trumny lub urny do kościoła może brać udział 21 osób w kościele i 50 poza światynią.

3. W kościołach, kaplicach i na cmentarzach uczestników obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Nakaz ten nie dotyczy osób sprawujących kult.

4. Obowiązuje zakaz organizowania wszelkich zgromadzeń w ramach działalności Kościoła, jak również wszelkiego rodzaju spotkań, zebrań i imprez.

5. W czasie epidemii sakrament Chrztu św. udzielany jest poza Mszą św. Bliższych informacji udziela zainteresowanym Proboszcz.

6. Zaplanowane na 14 maja bierzmowanie zostaje przełożone na jesień. Nowe terminy będą ustalane z Księżmi Biskupami w drugiej połowie sierpnia.

7. Pierwsza Komunia zgodnie z zaleceniami kurii biskupiej w Rzeszowie udzielana będzie w miesiącu czerwcu w małych grupach po 4 dzieci na dodatkowych Mszach św. w sobotę. Bliższych informacje udzielił wczoraj rodzicom ksiądz Proboszcz.

8. W czasie epidemii może być udzielany sakrament małżeństwa. Bliższych informacji udziela zainteresowanym Proboszcz.

9. Podtrzymana zostaje zasada, że sakrament namaszczenia chorych i wiatyk  jest udzielany tylko na prośbę chorego lub jego opiekunów w wypadku niebezpieczeństwa śmierci. Zawieszone nadal pozostają odwiedziny chorych w domach.

Mimo dyspensy i ograniczeń zachęcam wiernych do powrotu do spowiedzi sakramentalnej oraz do bezpośredniego uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i w dzień powszedni z zachowaniem powyższych zasad.

ks. Roman Gierek MS

primus parochus

Brak dostępnego opisu zdjęcia.