Zarządzenie Biskupa Rzeszowskiego w sprawie prowadzenia duszpasterstwa w okresie epidemii oraz celebracje Wielkiego Tygodnia dostosowane do realiów naszej Parafii :

Zasady ogólne:

Wszyscy wierni znajdujący się na terytorium Diecezji Rzeszowskiej mogą skorzystać z udzielonej przez Biskupa Rzeszowskiego dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca br. aż do odwołania.

Wierni są usilnie proszeni o zastosowanie się do przepisów państwowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. w okresie od 25.03.2020 do 11.04.2020 r. w trakcie sprawowania kultu może być obecnych do 5 uczestników nie licząc sprawującego kult i posługujących. Natomiast od dnia 12.04.2020 r. (Niedziela Zmartwychwstania) aż do odwołania w trakcie sprawowania kultu może być obecnych 50 osób (Zob. Rozporządzenie MZ z dnia 24 marca 2020 r., §1, p.4 w: DZ.U. z dnia 24 marca 2020 r., poz. 522). Przepisy te mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju nabożeństw odprawianych w miejscach publicznie dostępnych (kościołach parafialnych, rektoralnych, kaplicach itp.). Należy wziąć pod uwagę, że przepisy te mogą podlegać zmianom.

Sprawowanie sakramentów:

Eucharystia

Ponieważ od dnia 25 marca br. w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc sprawujących liturgię, to oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być osoby zamawiające intencję mszalną. Ponieważ na wieczorną Mszę przyjmowane były w naszej Parafii 3 intencje proszę, aby we Mszy św. uczestniczyło po jednej osobie z każdej rodziny zamawiającej Mszę św.. 

Dopuszczone są dwie formy udzielania Komunii Świętej: do ust i na rękę. Wybór należy do wiernego przystępującego do niej.

Wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą możemy udzielić Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. W Wielka Sobotę

można udzielać Komunii Świętej poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

Namaszczenie chorych

Duszpasterze mogą udać się z posługą sakramentalną jedynie do umierających. Przy udzielaniu posługi należy przestrzegać ściśle wszystkich zasad higieny.

Odwołujemy wizyty u chorych z okazji pierwszej soboty miesiąca.

Sakrament Pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania może być sprawowany jedynie w formie indywidualnej spowiedzi. Kościół nie dopuszcza możliwości sprawowania sakramentu pokuty i pojedna­nia przez środki komunikacji elektronicznej takiej jak telefon, Internet itp. Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź „na odległość” (por. Denzinger, nr 1994) i wskazuje, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dnia 22.02.2002 w pkt. II).

Do Wielkiej Środy spowiadamy w konfesjonale pół godziny przed ranną i wieczorną Mszą św. W kościele nie może wówczas przebywać więcej niż 5 osób.

Do Wielkiej Środy istnieje możliwość umówienia się na spowiedź telefonicznie (tel. 508 078 608) w ciągu dnia. Spowiedź ma wówczas miejsce w salce na plebanii.

Pogrzeby

Obrzędy pogrzebu należy ograniczyć do Stacji przy grobie. Jeżeli okoliczności na to pozwolą, dopuszczalna jest procesja od kaplicy cmentarnej lub od bramy cmentarza do grobu. Mszę Świętą pogrzebową należy odprawić w kościele bez trumny z ciałem lub urny z prochami.

Celebracje Wielkiego Tygodnia:

Celebracje Świętego Triduum Paschalnego powinny być obchodzone bez udziału ludu a jedynie z konieczną asystą. W Wielki Czwartek, w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę w ciagu dnia będzie otwarty jedynie przedsionek przy głównych drzwiach. W Wielki Czwartek, w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę kościół na czas celebracji będzie zamknięty.

Po Liturgii Wielkiego Piątku cześć Krzyżowi przez przyklęknięcie przed nim lub głęboki skłon oddają kapłani. Wierni oddają cześć krzyżowi w domach. .

Nie wolno wystawiać straży grobowej ani organizować adoracji.

Wielka Sobota – W parafiach nie organizujemy poświęcenia pokarmów. Obrzęd ten powinien być zastąpiony modlitwą i Błogosławieństwem stołu w rodzinach w poranek wielkanocny.

Liturgię Wigilii Paschalnej należy sprawować wewnątrz kościoła. Po zakończonej Eucharystii nie odprawia się procesji rezurekcyjnej. Najświętszy Sakrament będzie wystawiony przez kwadrans w „Grobie Pańskim” do prywatnej adoracji przez księży.

Niedziela Zmartwychwstania – nie urządza się procesji rezurekcyjnej.

Inne:

Uroczystości Pierwszych Komunii Świętych oraz liturgie z udzielaniem sakramentu bierzmowania młodzieży będą mogły być sprawowane dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół. Wówczas też zostanie ogłoszony szczegółowy harmonogram tych celebracji.