CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22 marca 2020

1. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu – różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

2. W związku z epidemią odwołane są nabożeństwa: Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej. W Drodze krzyżowej prowadzonej przez księży można uczestniczyć oglądając w piątek po Mszy św. wieczornej za pośrednictwem internetu relacji z sanktuarium.

3. We wtorek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

4. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, będziemy przeżywali w najbliższą środę, 25 marca. Prosimy w tym dniu o pozostanie w domu i o łączność duchową z księżmi odprawiającymi Msze św. o godz. 7.00, 9.30 i 18.00. Transmisja Mszy św. o godz. 18.00.

5. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

8. W czwartek, 26 marca, przypada w Kościele polskim Dzień modlitw za więźniów z okazji wspomnienia Świętego Dobrego Łotra. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem osoby doskonale żałującej za grzechy.

Konferencja Episkopatu Polski poinformowała, że został odwołany termin narodowej pielgrzymki do Rzymu planowanej na 17 maja br. Aktualnie trwa uzgadnianie ze Stolicą Apostolską nowego terminu.

Krakowski wydawca tygodnika „Źródło” i pozostałych czasopism („Droga”, „Wychowawca”, „Arka”, „Jaś”, „Cuda i Łaski”) ogłosił, że definitywnie zaprzestaje tej działalności.

Tygodnik „Gość Niedzielny” zawiesił dystrybucję czasopisma w parafiach do odwołania. „Niedziela” będzie nadal przesyłana.

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2020 roku zrekrutowała  dzieci do Niepublicznego Przedszkola w Kobylance powstałego w ramach projektu „Przedszkole na 6!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020. Lista przyjętych została  opublikowana na stronach internetowych Stowarzyszenia i Parafii.

W związku z obecną sytuacją spowodowaną koronawirusem spotkanie informacyjne, które było zaplanowane w marcu odbędzie się najprawdopodobniej w kwietniu. Termin umieszczony będzie na stronie internetowej Stowarzyszenia, dlatego prosimy o zaglądanie na stronę.

Strona Stowarzyszenia : www.skowd.pl

KOMUNIKATY w związku z epidemią

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego oraz na podstawie dotychczasowych doświadczeń Kuria Diecezjalna w Rzeszowie przekazuje następujące wytyczne Biskupa Rzeszowskiego:

Sakrament pokuty i pojednania może być sprawowany jedynie w formie indywidualnej spowiedzi. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych. Nie wolno organizować tzw. spowiedzi dekanalnych, jak to było w zwyczaju. Spowiadać należy w ramach własnej parafii. Aby umożliwić wiernym skorzystanie z sakramentu pokuty od jutra wprowadzamy dyżur spowiedniczy: od godz. 6.30 do godz. 7.00 oraz od godz. 17.30 do godz. 18.00. W czasie dyżuru w konfesjonale będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu.

Okres, w którym jest możliwe wypełnienie 3. Przykazania kościelnego: Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Jeżeli ktoś z ważnych powodów nie będzie w stanie się wyspowiadać w tym czasie, po wzbudzeniu aktu żalu doskonałego może przystąpić do Komunii Świętej pod dwoma warunkami: 1) przystąpi do spowiedzi indywidualnej jak najszybciej będzie to możliwe; 2) nie pozostaje w karach kościelnych ani nie trwa z uporem w jawnym grzechu ciężkim, czyli spełnia wymogi uzyskania rozgrzeszenia [kan. 915 i 916 KPK].

Zachęcamy do duchowego przyjmowania Komunii św.. Odpowiedź na pytanie : czym ona jest? znajdziecie na parafialnym Facebooku.

Dopuszczone są dwie formy udzielania Komunii Świętej: do ust i na rękę. Wybór należy do wiernego przystępującego do niej.

Na prośbę rodziców można udzielać sakramentu chrztu świętego dzieciom wyłącznie po Mszy św.  

W odprawianiu pogrzebów należy pamiętać o tym, aby liczba uczestników nie przekraczała 50 osób. Możliwa jest do zastosowania forma: najpierw pochówek a następnie Msza Święta pogrzebowa. Jak do tej pory nie ma zakazu wprowadzania trumny do kościoła.

W razie niebezpieczeństwa śmierci lub stanowczego pogorszenia stanu zdrowia chorego należy wezwać jak najszybciej kapłana, aby mógł udzielić sakramentów.  

Prosimy o przekazywanie nam (tel. Proboszcza 508 078 608) informacji o osobach, które w tym czasie potrzebują pomocy materialnej lub fizycznej (np. zakupy)

Rezygnujemy z organizowania rekolekcji parafialnych i szkolnych. Zachęcamy wiernych do korzystania z nauk rekolekcyjnych głoszonych w środkach społecznego przekazu i w internecie.

Uroczystości Pierwszych Komunii Świętych oraz liturgie z udzielaniem sakramentu bierzmowania młodzieży będą mogły być sprawowane dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół. Wówczas też zostanie ogłoszony szczegółowy harmonogram tych celebracji.

Przypominamy o obowiązującej dyspensie od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej eucharystii oraz o obowiązującym ograniczeniu liczbowym uczestników do 50 osób. Prośmy wiernych, aby pozostali w domach. Księża będą sprawować Eucharystię w niedzielę w godzinach: 6.30, 8.00, 8.00 kaplica, 9.30, 11.00, 12.30 i 15.00. Msze św. o godz. 9.30 i o godz. 15.00 będą transmitowane drogą internetową. W tygodniu Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Transmisja Mszy o godz. 18.00. Po Mszach wieczornych w tygodniu koronka do Miłosierdzia Bożego i błogosławieństwo Najśw. Sakramentem. Prośmy wiernych, aby pozostali w domach i łączyli się z nami duchowo.

Szczegółowe informacje na temat sposobu obchodów Wielkiego Tygodnia i Świąt Paschalnych zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Dodatkowo należy przekazać wiernym następujący apel ze szpitali:

Wszyscy, którzy zgłaszają się do szpitala lub w inny sposób korzystają z pomocy medycznej nie powinni zatajać swojego pobytu za granicą lub pobytu w kwarantannie. Zatajanie tych informacji stanowi wielkie zagrożenie dla funkcjonowania placówek medycznych. Jeśli ten proceder nie zostanie zaniechany to wkrótce zabraknie personelu zdolnego do świadczenia pracy, bo wszyscy znajdą się w przymusowej kwarantannie. Wszystkich korzystających z pomocy lekarza, pielęgniarki lub ratowników medycznych prosimy: mówcie od razu prawdę o swojej sytuacji!

Księża Misjonarze z Kobylanki