Komunikat dla Parafii w Kobylance

W związku z ogłoszonym przez władze zagrożeniem koronawirusem w łączności z diecezją rzeszowską i dekanatem gorlickim przekazuje wiernym następujące informacje i zalecenia:

1. W Diecezji Rzeszowskiej nie przewiduje się zamykania świątyń ani odwoływania Mszy świętych. W naszej Parafii do końca marca porządek Mszy św. będzie następujący: 6.30, 8.00, 8.00 w kaplicy w Dominikowicach, 9.30, 11.00, 12.30 i o godz. 15.00 (w zamian za Mszę św. o 16.00).

Do końca marca zarówno w dekanacie gorlickim jak również i w naszej Parafii odwołujemy niedzielne Gorzkie Żale i piątkowe Drogi krzyżowe.

2. Biskup rzeszowski wydał dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestniczenia we Mszy św. do końca marca 2020 roku osobom starszym, chorym oraz mającym z różnych przyczyn osłabioną odporność organizmu. Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Po spełnieniu tego warunku osoby nie uczestniczące we Mszy św. w kościele nie zaciągają winy. Msza św. transmitowana drogą internetową z naszego sanktuarium o godz. 9.30 i o godz. 15.00.

3. Tekst rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. mówi o wprowadzeniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Skutkiem tego Rząd RP wprowadził ograniczenie liczby uczestników zgromadzeń, także religijnych, do 50 osób. Proszę mieć to na uwadze.

4. Uczestników nabożeństw prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Prosimy o nieprzekazywanie sobie znaku pokoju przez podanie ręki ale przez skinienie głową. Zachęcamy do podtrzymywania zwyczaju przyjmowania Komunii świętej do ust. Wierni z obawy przed zarażeniem mogą również przyjmować Komunię świętą na rękę. Wówczas Komunię należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Komunię świętą do ust – w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

5. Odwołujemy planowane w tym miesiącu rekolekcje szkolne.

6. Wszystkich prosimy o zachowanie spokoju i nie uleganie panice. Na zakończenie Mszy świętych módlmy się słowami suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny…”.

7. Po każdej wieczornej Mszy św. w tygodniu u stóp Chrystusa Ukrzyżowanego Księża modlić się będą koronką do miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii. Prosimy o łączność duchową w modlitwie.

ks. Roman i Wspólnota Księży Misjonarzy z Kobylanki

Prosimy wiernych o przestrzeganie zaleceń odpowiednich służb rządowych, samorządowych, medycznych i sanitarnych.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Gorlickiego

Starosta Gorlicki w uzgodnieniu z burmistrzami i wójtami powiatu gorlickiego, informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, z dniem 16.03.2020 wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi Interesantów w urzędach. Tym samym załatwiane będą jedynie sprawy najważniejsze, nie cierpiące zwłoki.

W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane  w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną, przy jednoczesnym zweryfikowaniu konieczności wizyty w urzędzie.

Interesanci w urzędach przyjmowani będą na wyznaczonych stanowiskach, gdzie nastąpi ocena potrzeby dalszego bezpośredniego kontaktu z urzędem.

Numery telefonów i adresów mailowych są dostępne na stronach urzędów.

Ponadto informuje się, iż począwszy od dnia 16.03.2020 zawieszone zostaje funkcjonowanie jarmarków  zwyczajowo organizowanych na terenie gmin.

                                                                       Starosta Gorlicki –  p. Maria Gubała