DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 8 marca 2020

1. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek czterokrotnie razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową (godz. 7.30; 16.30 dla dzieci, 17.30, 18.45 dla młodzieży), a w niedziele o godz. 6.00 śpiewamy Godzinki o męce Pańskiej i o godz.. 15.00 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach.

2. W Kościele powszechnym przeżywamy dzisiaj niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi.

3. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

4. Podczas środowej Nowenny do Matki Bożej Saletyńskiej (godz. 18.30) w szczególny sposób polecimy wszystkie niewiasty – te młodsze i starsze – z naszej wspólnoty parafialnej, aby Maryja stała się dla nich wzorem życia żony i matki.

5. Zapraszamy na katechezę dla dorosłych w środę o godz. 18.45 na plebani. Tematem będzie VI przykazanie Boże: NIE CUDZOŁÓŻ

6. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania w czwartek o godz. 18.45.

7. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

8. Zapraszamy na kurs ewangelizacyjny „NOWE ŻYCIE Z BOGIEM”, który przeżywać będziemy w dniach od 13 do 15 marca b.r. Dzisiaj o godz. 21.00 kończą się zapisy. Bliższe informacje na plakatach.

W przyszłą niedzielę 15 marca gościć będziemy na Mszach św. ze świadectwami małżeństwa z Domowego Kościoła.

9. Ukazał się nowy numer KRZYŻA KOBYLAŃSKIEGO  w cenie 6 zł.

10. W przyszłą trzecią niedziele miesiąca ofiary przeznaczone będą na cele inwestycyjne. W nowym roku większe wydatki już zapłacone to ubezpieczenie mienia parafialnego – 2.600 zł., zobowiązanie na misje 2.500 zł., zobowiązanie na kurię i seminaria 6.000 zł., pensje i ubezpieczenia pracownicze 13.000 zł., zakup silnika do traktora 1.300 zł., I rata za drzwi do kaplicy 6.000 zł.  Do zapłaty pozostaje założenie kamery 5.000 zł., naprawa organ 2.200 zł, dopłata do spotkania Róż Różańcowych 1.300 zł., drzwi do kaplicy Skrzyńskich 22.000 zł.

11. W montażu sprzętu zapewniającego transmisje z naszego kościoła firma natrafiła na pewne techniczne trudności. Prosimy o cierpliwość.

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki

OGŁOSZENIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Szkoły Podstawowe w Dominikowicach i w Kobylance prowadzą zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2020/21 od 2 do 13 marca b.r. Zapisu można dokonać w sekretariacie szkół w godz. od 8.00 d0 15.00.

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Dominikowicach ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 od 9.03.2020 r. do 24.03.2020 r.. Zainteresowanych Rodziców. prosimy o wybranie, wypełnienie i złożenie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola w podanym wyżej terminie. Druki są do pobrania u Dyrektora w godzinach pracy przedszkola.

W dniu 18 kwietnia 2020 roku w godzinach od 9.00 do 13,00 na terenie Kobylanki organizowana będzie ogólnopolska akcja OPERACJA CZYSTA RZEKA. Czyszczony będzie potok Kotlanka – Dominikowa. Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału w akcji. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Sołtysa wsi Kobylanka do dnia 25 marca.

Sołtysi Dominikowic i Kobylanki informują, iż pierwszą ratę podatku od nieruchomości, rolnego i za odpady komunalne oraz zobowiązań na rzecz Spółki Wodnej będą przyjmować w następujących terminach:

– od 9 do 14 marca i 16 marca 2020 r. w godz. od 9.00 do 13.00;

– oraz 13 i 14 marca w godz. od 15.00 do 17.00.

Prośba o przyniesienie nakazów płatniczych.