DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 5 stycznia 2020

1. Przeżywamy radość z narodzenia Pańskiego, choć to już druga niedziela po Świętach Bożego Narodzenia.

2. W poniedziałek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego. Ten zapis tłumaczymy też jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo wiary wobec naszych braci i sióstr.

3. W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Msze św. wg porządku niedzielnego z wyjątkiem Mszy św. o godz. 18.00. Zamiast tej Mszy św. będzie odprawiona Msza św. ok. godz. 16.00 (na zakończenie Orszaku). Na tacę będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na utrzymanie seminarium rzeszowskiego oraz seminarium saletyńskiego w Krakowie.

4. Piękną tradycją związaną z tą uroczystością staje się też organizowany w naszych miejskich i wiejskich parafiach Orszak Trzech Króli. W to wspólnotowe świętowanie włącza się wiele polskich rodzin, dorosłych i dzieci, wspólnot parafialnych. Jest to wspaniała publiczna manifestacja wiary i radości z przyjścia Zbawiciela na świat. ORSZAK TRZECH KRÓLI wyrusza tradycyjnie 6 stycznia o godz. 14.30  spod Kaplicy w Dominikowicach. Msza św. na zakończenie Orszaku ok. godz. 16.00. W razie wielkiej zawieruchy zmniejszamy długość trasy i godzinę rozpoczęcia. Wychodzimy wówczas o 15.30 spod w Kobylance.

5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Zgodnie z tradycja kolędy śpiewane będą do 2 lutego.

6. W naszej parafii trwają doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda. Pamiętajmy, że kapłan przychodzi do naszych domów i mieszkań, a przede wszystkim do rodzin z Bożym błogosławieństwem. Program kolędy jest wywieszony w gablocie parafialnej.

Wtorek, 7 stycznia 2020, od godz. 15:15
Ksiądz I od Cieśla Edward K-117A do Gotfryd Tomasz K-150
Ksiądz II od Gródek Marian K-110 do Kawa Mariusz D-562
Ksiądz III od Lech Mieczysław K-96 do Wszołek Teresa K-216
Ksiądz IV od Lubaś Marek K-40 do Guzik Jan K-594
Ksiądz V od Grygowicz Mirosław K-32 do Tokarski Sławomir K-682
Ksiądz VI od Knapik Jerzy K-63 do Woś Aleksander K-76
Środa, 8 stycznia 2020, od godz. 15:15
Ksiądz I od Hajduk Maria K-447 do Gomułka Kazimierz K-652
Ksiądz II od Grądalski Bartłomiej K-442 do Pabis Maria K-427
Ksiądz III od Mazur Szczepan K-641 do Mituś Zofia K-189
Ksiądz IV od Zieliński Leszek K-175 do Świerz Jerzy K-434
Ksiądz V od Zieliński Karol D-34 do Wszołek Michał D-442
Czwartek, 9 stycznia 2020, od godz. 15:15
Ksiądz I od Gomułka Ernest K-486 do Waląg Paweł K-639
Ksiądz II od Prokop Aleksander K-296 do Przybycień Eugeniusz K-509
Ksiądz III od Kudłaty Wiesław K-517 do Konopka Jan K-535
Ksiądz IV od Bajorek Mieczysław K-620 do Gubała Władysław K-584
Ksiądz V od Knych Edward K-253 do Mosoń Jarosław K-244
Piątek, 10 stycznia 2020, od godz. 15.15
Ksiądz I od Pietrzycki Ryszard K-522 do Belczyk Romuald K-583
Ksiądz II od Więcek Tadeusz K-311 do Szczygieł Roman K-551
Ksiądz III od Woźniak Wilhelm K-342 do Kurczab Stanisław K-330
Ksiądz IV od Baran Wiesław K-628 do Bogdan Karol K-508
Ksiądz V od Fik Stanisław K-345 do Wesołowski Marek K-638
Ksiądz VI od Grądalski Wiesław K-612 do Zimowski Roman K-563
Sobota, 11 stycznia 2020, od godz. 9:00
Ksiądz I od Bernasiewicz Tomasz K-406 do Kędzior Robert K-234
Ksiądz II od Szurek Leszek K-415 do Markowicz Edmund K-193
Ksiądz III od Przybycień Stanisław K-233 do Skórski Piotr K-210
Ksiądz IV od Sopala Stanisław K-534 do Rządca Jacek K-209
Ksiądz V od Grądalski Wacław D-24A do Przybyłowicz Tomasz K-165
Ksiądz VI od Szydłowska Janina K-301 do Lekstan-Kuźniar Oliwia K-272

7. Parafia św. Jana Chrzciciela w Kobylance  oraz Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Wsi Dominikowice ogłasza nabór dzieci w wieku 2.5 – 6 lat  z terenu miasta i gminy Gorlice do Niepublicznego Przedszkola w Kobylance  na rok szkolny 2020/2021 .

Nabór prowadzony jest w związku z realizacją projektu „Przedszkole na 6!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

            Celem głównym projektu jest  utworzenie 18 nowych miejsc przedszkolnych w Niepublicznym Przedszkolu w Kobylance oraz przygotowanie oferty edukacyjnej dla  wychowanków przedszkola.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez podjęcie następujących działań::

 stworzenie18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w utworzonym  w ramach projektu  Niepublicznym Przedszkolu w Kobylance,

 adaptację i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby działalności nowego przedszkola,

 organizację pobytu dzieci w przedszkolu (zakup pomocy dydaktycznych: materiałów plastycznych, gier i zabawek, zatrudnienie personelu przedszkola oraz realizacja programu wychowania przedszkolnego)

 wzrost umiejętności i predyspozycji edukacyjnych dzieci w okresie trwania projektu  poprzez dostęp do szerokiej gamy zajęć dodatkowych, w tym dot. kompetencji kluczowych.

Opłata za przedszkole wynosi 120,00 zł. na miesiąc Kwota ma charakter ryczałtowy i nie jest uzależniona od liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu. Opłata obejmuje koszty wyżywienia oraz zajęć dodatkowych.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 07.01.2020 – 07.02.2020

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 608388917 oraz 603953852

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej www.skowd.pl lub uzyskać  w Biurze Projektu w Dominikowicach ( Budynek Wiejskiego Domu Kultury) w godzinach 16.00 – 18.00. Dokumenty rekrutacyjne można również składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ropicy Polskiej w godz.11.00 – 15.00

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki