TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 17 listopada 2019

1. Dziękuję za ofiary na cele inwestycyjne.

2. Codziennie w listopadzie o godz. 17.30 modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach.

WYPOMINKI W TYGODNIU – PODZIAŁ NA REJONY

Poniedziałek 18 XI – bez podanego rejonu

Wtorek 19 XI – bez podanego rejonu

Środa 20 XI – Osiek, Osinym, od Żelaznego Krzyża do szkoły

Czwartek 21 XI – Podrozbój, Rozbój, Od krzyżówki w górę, Dominikowice wieś

Piątek 22 XI – Brzezina, Okrajek, Kobylanka Wieś, Pańskie, Pola, Granice, Grabówki, ul. Zielona, ul. Zakole

Sobota 23 XI –Kobylanka Pustki, Dominikowice Pustki, Dębina

Niedziela 24 XI – Podkościele – Centrum, od krzyżówki do kościoła

         3. Seniorzy i dzieci są dla nas – księży pracujących w Kobylance bardzo ważną częścią duszpasterstwa. Po otwarciu Domu Dziennego Pobytu Seniora  , poczyniliśmy  starania na pozyskanie środków  finansowych  w celu utworzenia  Parafialnego Przedszkola w Kobylance. Na ten cel zostanie zaadaptowany i przystosowany  były Punkt Katechetyczny w Kobylance.

         Po otrzymaniu pełnej akceptacji władz diecezjalnych, zakonnych i rady parafialnej  od stycznia 2020 roku będą prowadzone prace  dostosowawcze w budynku.  Od lutego  2020  będzie prowadzona rekrutacja  dzieci  w wieku od 3 do 6 lat.

W naszym  przedszkolu  będziemy wykorzystywać  metodę pedagogiczną Marii Montessori – włoskiego lekarza i psychologa, żyjącej i pracującej w pierwszej połowie XX wieku. W procesie dydaktyczno-wychowawczym będziemy  kładli  nacisk na wychowanie integralne, samodzielność dziecka ale także współdziałanie w grupie, umiejętność oceny rzeczywistości, siebie samego i innych oraz świadomego podejmowania decyzji.

Nowe przedszkole będzie wyróżniało się  indywidualnym programem  skierowanym do najmłodszych  Zajęcia będą odbywać się w rytmie  dziecka. Ponadto będą prowadzone zajęcia z programowania, ceramiki, profesjonalną, dostosowaną do wieku dziecka nauką języka angielskiego, oraz indywidualne zajęcia z logopedą.

Przedszkole dostosowane jest do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi To tylko niektóre informacje.

Aby poznać szczegółowa ofertę  przedszkola  serdecznie  zapraszam  na spotkanie wszystkich zainteresowanych  rodziców w dniu 22 listopada na plebanię , godz. 19.00. Będzie  to okazja do  wymiany zdań, wypowiedzenie  swoich oczekiwań w stosunku do nowej placówki .

4A. Katecheza dla dorosłych w środę o godz. 18.45.

Temat: DEKALOG – PRZYKAZANIE I

4B. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się uroczyste przyjęcie ośmiu aspirantów do grona ministrantów oraz dwóch ministrantów do grona lektorów. Gratulujemy!

5. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30, 11.00 i 12.30 na krótkie spotkanie zaprasza p. Lidia Miś – pisarka, Dyrektor Naczelny WYDAWNICTWA DREAMS, które w ofercie posiada książki zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będzie możliwość zakupu książek.

            6. Przygotowujemy kolejny numer KRZYŻA KOBYLAŃSKIEGO. W związku z tym prosimy o potwierdzenie zarezerwowanych intencji na miesiąc styczeń-luty.

            Co do sposobu zapisywania i ogłaszania intencji mszalnych na razie pozostajemy przy dotychczasowej tradycyjnej formie.

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki