XXIX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 20 października 2019

1. Rozpoczynamy TYDZIEŃ MISYJNY. W przyszłą niedzielę ofiary zebrane na tacę będą przeznaczone na cele misyjne.

2. Zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych podczas nabożeństwa o godz. 17.30. W modlitwie różańcowej pamiętajmy o dziełach misyjnych. Dzieci ze Szkoły Podstawowej zapraszamy w każdy dzień a szczególnie w środę. W zakrystii można nabyć modlitewnik członków Żywego Różańca (cena 15 zł.). W zakrystii można po Mszy św. potwierdzić swoja gotowość do przystąpienia do Róży Żywego Różańca.

3. We wtorek wspomnienie św. Jana Pawła II.

4. KATECHEZA DLA DOROSŁYCH  w środę o 18.45.

Temat: ŁASKA I USPRAWIEDLIWIENIE

5. W przyszłą niedzielę UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA .

6. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych, już teraz przyjmujemy wypominki. Do wystawionych juto skrzynek można składać wypominki dwojakiego rodzaju:

  1. Wypominki miesięczne;
  2. Wypominki roczne.

Wypominki miesięczne czyli wykaz zmarłych za których będziemy się modlić na nabożeństwach w miesiącu listopadzie. Imiona i nazwiska tych zmarłych oraz nazwę rejonu w Parafii, w którym mieszkamy wypisujemy na wyłożonych na ołtarzach bocznych kartkach z napisem LISTOPADOWE.

Wypominki roczne czyli wykaz zmarłych za których będziemy się modlić pół godziny przed Mszą św. o godz. 8.00 w każdą niedzielę roku. Imiona i nazwiska tych zmarłych wypisujemy na wyłożonych na ołtarzach bocznych kartkach z napisem ROCZNE.

Prosimy o czytelne wypełnienie kart. Każdego rodzaju wypominki wkładamy do osobnych kopert.

7. Dzisiaj w Kościele Polskim ma miejsce liczenie wiernych. Ministranci i młodzież będą wręczać każdemu obrazek, inny dla kobiet i dziewcząt inny dla mężczyzn chłopców. Proszę o poważne potraktowanie tej sprawy.

8. Wszyscy pamiętamy zbiórkę charytatywną dla 6 letniej Tosi, która nigdy nie powiedziała ani słowa, ze względu na podgłośniowe zwężenie krtani. Dziewczynka właściwie od urodzenia oddycha dzięki rurce tracheostomijnej. Po zabiegu w Szwajcarii Tosia ma zrekonstruowaną krtań z chrząstki pobranej z żebra. Żeby wszystko się ładnie goiło lekarze zbudowali sztuczną konstrukcję dla nowej krtani. Teraz 13 listopada Tosia ma jechać na drugi etap leczenia, związany z usunięciem tejże konstrukcji. Kilka dni temu rodzice dostali wycenę tego etapu leczenia. Opiewa ona na 400 tys. złotych /zabieg kosztował 600 tys. zł./. Mamy trzy tygodnie, by te pieniądze zgromadzić i wpłacić na konto kliniki. W rejonie gorlickim trwa mobilizacja. Za tydzień 27 października przy kościołach będzie rozdawane domowe ciasto w zamian za datek do puszki. Tam, gdzie chodzi o dobro dziecka nie ma czasu na dyskusje, tam trzeba sprawnie i skutecznie działać. W przyszłą niedzielę wolontariusze będą zbierać ofiary do puszek także i przy naszym kościele. Proszę o okazanie serca.

Ciasta można znosić do remizy SP w Kobylance w piątek w godzinach od 9 do 12 oraz od 15 do 17 oraz do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kobylance również w piątek od godziny 8 do 18.00. 

9. Sołtysi z Dominikowic i z Kobylanki zapraszają na Zebrania Wiejskie, które odbędą się w Wiejskich Domach Kultury:

– w Dominikowicach 22 października o godz. 18.00

– w Kobylance 23 października o godz. 18.00.

10. Msza św. dla dzieci, które w tym roku szkolnym przyjmą po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii św. oraz dla ich Rodziców – w najbliższą niedzielę o godz. 15.00. I Komunia odbędzie się 10 maja 2020 roku.

11. Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży z klas VIII udzieli bp Edward Białogłowski 14 maja 20120 roku. Za dar ołtarza w formie ofiary od rodziców młodzieży, która Sakrament Bierzmowania przyjęła w bieżącym 2019 roku został zakupiony ornat oraz 5 dalmatyk dla diakona.

12. Zapraszam na kurs ewangelizacyjny NOWE ŻYCIE Z BOGIEM, który odbędzie się przy Sanktuarium w dniach od 6 do 8 grudnia 2019r.

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki