XXVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 13 października 2019

Obchodzimy dzisiaj 19. Dzień Papieski, którego hasłem są słowa Chrystusa „WSTAŃMY, PÓJDŹMY”. Dzisiaj podczas kwesty przy kościołach będziemy mogli wesprzeć materialnie „żywy pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II jakim jest „Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wierzymy, że stypendyści są i będą nadal autentycznymi świadkami wiary w duchu nauczania Papieża Polaka.

Zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych podczas nabożeństwa o godz. 17.30. Dzieci ze Szkoły Podstawowej zapraszamy w każdy dzień a szczególnie w środę. W zakrystii można nabyć modlitewnik członków Żywego Różańca (cena 15 zł.).

W zakrystii można po Mszy św. potwierdzić swoja gotowość do przystąpienia do Róży Żywego Różańca.

W poniedziałek do prowadzenia modlitwy różańcowej zapraszamy chór.

We wtorek różaniec poprowadzi wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna.

W środę modlą się dzieci.

W czwartek Caritas z Parafii.

W piątek grupa młodzieży.

W poniedziałek modlimy się szczególnie w intencji nauczycieli. W piątek za wstawiennictwem św. Łukasza modlitwą obejmujemy pracowników służby zdrowia.

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH  w środę o 18.45.

Temat: PRAWO MORALNE: naturalne, stare, ewangeliczne.

W środę 41. Rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.

W III piątek miesiąca po Mszy św. nabożeństwo do Chrystusa Ukrzyżowanego.

Składka w przyszłą III niedzielę miesiąca to składka na cele inwestycyjne. Został już wykonany grobowiec dla fundatorów Ochronki (4 tys. zł.). Zakupiliśmy za 1200 zł. dwa stojaki na 4 metry do dużych kolumn nagłośnieniowych.  Pracę konserwatorskie przy kaplicy Skrzyńskich maja się zakończyć do 30 października.  Kilka alejek na cmentarzu zostało już ukończonych, trwają prace przy ostatniej. Do wykonania przed zimą pozostał grobowiec dla zmarłych proboszczów. W trakcie wykonania jest projekt dwóch konfesjonałów pod chórem.

Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych, już teraz przyjmujemy wypominki. Do wystawionych juto skrzynek można składać wypominki dwojakiego rodzaju:

  1. Wypominki miesięczne;
  2. Wypominki roczne.

Wypominki miesięczne czyli wykaz zmarłych za których będziemy się modlić na nabożeństwach w miesiącu listopadzie. Imiona i nazwiska tych zmarłych oraz nazwę rejonu w Parafii, w którym mieszkamy wypisujemy na wyłożonych na ołtarzach bocznych kartkach z napisem LISTOPADOWE.

Wypominki roczne czyli wykaz zmarłych za których będziemy się modlić pół godziny przed Mszą św. o godz. 8.00 w każdą niedzielę roku. Imiona i nazwiska tych zmarłych wypisujemy na wyłożonych na ołtarzach bocznych kartkach z napisem ROCZNE.

Prosimy o czytelne wypełnienie kart. Każdego rodzaju wypominki wkładamy do osobnych kopert.

W przyszłą niedzielę będzie miało miejsce w Kościele Polskim liczenie wiernych. Dla uniknięcia błędów ministranci i młodzież będą wręczać każdemu obrazek, inny dla kobiet i dziewcząt inny dla mężczyzn chłopców. Proszę o poważne potraktowanie tej sprawy.

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki