XXVII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 6 października 2019

Zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych podczas nabożeństwa o godz. 17.30. Dzieci ze Szkoły Podstawowej zapraszamy w każdy dzień a szczególnie w środę.

W poniedziałek wspomnienie NMP Różańcowej. Członkowie Żywego Różańca mogą w tym dniu `pod zwykłymi warunkami dostąpić łaski odpustu zupełnego. Różaniec w tym dniu poprowadzą Zelatorki poszczególnych Róż. Zmiana tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30. W przyszłą niedzielę będzie można nabyć modlitewnik członków Żywego Różańca (cena 15 zł.).

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH  w środę o 18.45.

Temat: GRZECH

Spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania odbędzie się w czwartek 10 października o godz. 18.45.

W przyszłą niedzielę obchodzimy 19. Dzień Papieski. Po Mszach św. ofiarami do puszek możemy wspomóc Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych, już teraz przyjmujemy wypominki. Do wystawionych juto skrzynek można składać wypominki dwojakiego rodzaju:

  1. Wypominki miesięczne;
  2. Wypominki roczne.

Wypominki miesięczne czyli wykaz zmarłych za których będziemy się modlić na nabożeństwach w miesiącu listopadzie. Imiona i nazwiska tych zmarłych oraz nazwę rejonu w Parafii, w którym mieszkamy wypisujemy na wyłożonych na ołtarzach bocznych kartkach z napisem LISTOPADOWE.

Wypominki roczne czyli wykaz zmarłych za których będziemy się modlić pół godziny przed Mszą św. o godz. 8.00 w każdą niedzielę roku. Imiona i nazwiska tych zmarłych wypisujemy na wyłożonych na ołtarzach bocznych kartkach z napisem ROCZNE.

Prosimy o czytelne wypełnienie kart. Każdego rodzaju wypominki wkładamy do osobnych kopert.

Dzisiaj po Mszach św. Orkiestra Dęta zbierać będzie do puszek ofiary na pokrycie kosztów dwóch ostatnich występów na uroczystościach parafialnych oraz na nowy sprzęt muzyczny.

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki