IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 II 2019

1. We wtorek, we wspomnienie św. Agaty, zgodnie z tradycją, po każdej Mszy Świętej, pobłogosławimy chleb.

Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej w środę o godz. 17.30.

Katecheza dla dorosłych, której tematem będzie Słowo Boże w czasie Mszy  św. w środę o godz. 18.45 na plebanii.

W pierwszy czwartek o 17.00 miesiąca Godzina Święta i modlitwy w intencji powołań.

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.30.

2. Spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w czwartek o godz. 18.00.

Spotkanie lektorów w czwartek o godz. 19.00.

3. W przyszły poniedziałek, 11 lutego, przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień Chorego. Na uroczystą Mszę Świętą z udzieleniem sakramentu chorych zapraszamy o godz. 11.00. Sakrament namaszczenia mogą przyjąć osoby chore i w podeszłym wieku, będące w stanie łaski uświęcającej. Zachęcamy rodziny, aby pomogły chorym i starszym krewnym w dotarciu do świątyni. Po Mszy św. starszych o chorych zapraszamy na spotkanie, na plebanii. Serdecznie prosimy o udzielenie pomocy wszystkim chorym, niepełnosprawnym, i seniorom w dotarciu do naszej świątyni. Jeżeli zachodzi konieczność podwiezienia i odwiezienia chorych to proszę takie zapotrzebowanie zgłosić dziś po Mszy św. w zakrystii.

4. W sobotę, 9 lutego będzie miało miejsce poświecenie i otwarcie Domu Dziennego Pobytu Seniorów, który mieści się w PARAFIALNYM DOMU IMIENIA ELEONORY WANTUCH w Dominikowicach (nazwa zatwierdzona przez Kurią Diecezjalną, w Rzeszowie, która pozostaje właścicielem tego domu i łąki). Na remont z funduszu rządowego otrzymaliśmy 180 tys.. nieco mniej otrzymaliśmy na wyposażenie. Dziękuję Stowarzyszeniom, które czynnie uczestniczyły w pisaniu programu, wniosku i pracach remontowych za inicjatywę, poświęcony czas i bardzo dobrą współpracę. Bogu niech będą dzięki, za to, że ten DOM z piękną historią nie stoi pusty i nie niszczeje.

5. Decyzją Prowincjała Postulat do września b.r. zostaje przeniesiony do Dębowca. Przyczyną jest fakt, że pozostał jeden Postulant i dwóch Formatorów. Prowincjał we wrześniu podejmie decyzję, co do miejsca dla formacji postulanckiej.

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki