XXXIII NIEDZIELA- 18 XI

1. Dziękuję za ofiary, które dzisiaj jako parafianie odpowiedzialni za swój kościół składacie na cele inwestycyjne.

Dzisiaj o godz. 15.00 dodatkowa Msza św. z udziałem kandydatów do I Komunii św. i ich Rodzin.

2. Katecheza dla dorosłych w środę o godz. 18.45.
Temat: Rok Liturgiczny – Sakramentem Historii Zbawienia.

3. W czwartek, w dniu patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii, pamiętamy w modlitwie o tych, którzy muzyką i śpiewem upiększają liturgię w naszym kościele.

4. Spotkanie lektorów i kandydatów na lektorów w czwartek o 18.45.
Spotkanie aspirantów w sobotę o godz. 9.00.

Spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klas III Gimnazjum, w czwartek 18 października o godz. 18.00. Kandydatów zapraszamy już na wypominki o godz. 17.30;

5. Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. W tym dniu na Mszy św. o godz. 11.00 dwunastu aspirantów po odbyciu okresu przygotowania zostanie przyjętych do grona ministrantów. Na tej samem Mszy św. pięciu ministrantów po odbyciu kursu przyjmie posługę lektora.

6. Zachęcamy do wspólnej listopadowej modlitwy z wypominkami za zmarłych codziennie o godz. 17.30.
WYPOMINKI W TYGODNIU – PODZIAŁ NA REJONY
Poniedziałek – Podlesie
Wtorek – Dominikowice Wieś, Pustki
Środa – Od krzyżówki do kościoła, Osiny
Czwartek – Rozbój, Podrozbój
Piątek – Skała, Libuskie, od Żelaznego Krzyża
Sobota – Brzezina, Okrajek, Osiek, bez rejonu
Niedziela – Podkościele – centrum, Kobylanka Wieś-Grabówki, Zielona, Zakole.

7. Rozpoczęła się rekrutacja do projektu:
Dzienny Dom Pobytu w Dominikowicach,
którego zadaniem jest zapewnienie dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych. Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty do wypełnienia zamieszczone są na stronach parafii w Kobylance, stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego wsi Dominikowice oraz stowarzyszenia Przyjaciół Persiina w Kobylance. Adresy stron:
Parafia: www.kobylanka.saletyni.pl/ Aktualności/Dokumenty Rekrutacyjne – DDPS
Stow. Kulturalno-Oświatowe wsi Dominikowice : www.skowd.pl
Stowarzyszenie Persiina : www.persiina.pl

8. Ukazał się nowy numer KRZYŻA KOBYLAŃSKIEGO a w nim:
– próba odpowiedzi na pytanie o nasz patriotyzm;
– wywiad z p. Zofią Markowicz – kochająca swoją małą ojczyznę;
– wywiad z KGW z Dominikowic, które świętuje 70 lat istnienia;
– miejscowy psycholog o depresji a teolog o znaku krzyża.

9. KURS EWANGELIZACYJNY Nowe Życie z Bogiem: 07-09.12. 2018r. Zapisy u księży, w zakrystii, w kancelarii, telefonicznie.

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki