11 listopada 2018

1. Codziennie w listopadzie o godz. 17.30 modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach.
WYPOMINKI W TYGODNIU – PODZIAŁ NA REJONY
Poniedziałek – Podlesie
Wtorek – Dominikowice Wieś, Pustki,
Środa – Od krzyżówki do kościoła, Osiny
Czwartek – Rozbój, Podrozbój
Piątek – Skała, Libuskie, od Żelaznego Krzyża
Sobota – Brzezina, Okrajek, Osiek, bez rejonu
Niedziela – Podkościele – centrum, Kobylanka Wieś-Grabówki, Zielona, Zakole.

2. Katecheza dla dorosłych w środę o godz. 18.45.
Temat: Eucharystia –Dniem Pańskim, Dniem Eucharystii i Kościoła.

KURS EWANGELIZACYJNY:  NOWE ŻYCIE Z BOGIEM 7-9.12.2018R.  Zapisy w zakrystii, w kancelarii, telefonicznie, u księży.

Ostatni w tym roku nabór dzieci od I klasy SP z dobrym słuchem muzycznym, z poczuciem rytmu i lubiących śpiewać – do zespołu dziecięcego TURBO ANIOŁY . Przesłuchanie dla chętnych  wraz z rodzicem w poniedziałek 12 listopada o godz. 14.00 na plebani w Kobylance..

3. Sołtysi Dominikowic i Kobylanki informują, iż IV ratę podatku rolnego od nieruchomości i za odpady komunalne będą przyjmować 13 i 15 listopada 2018r. w godz. od 9.00 do 13.00. Proszę przynieść nakazy płatnicze.

4. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Kobylance, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kobylance, Samorządowe Przedszkole w Kobylance, Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury „PERSINA” w Kobylance zapraszają wszystkich mieszkańców wsi na obchody 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbędą się 15 listopada 2018 r. w Kobylance. Uroczystości rozpoczną się modlitwą w kościele o godz. 16.00 i będą kontynuowane w Domu Kultury o 16.45 w formie występów artystycznych dzieci i młodzieży.

5. Od dnia 12 listopada 2018 rozpoczynamy rekrutację do projektu Dzienny Dom Pobytu w Dominikowicach, którego zadaniem jest zapewnienie dziennej opieki i aktywizacji osób  niesamodzielnych. Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty do wypełnienia zamieszczone są na stronach parafii w Kobylance, stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego wsi Dominikowice oraz stowarzyszenia Przyjaciół Persiina w Kobylance. Adresy stron:
Parafia: www.kobylanka.saletyni.pl/       Aktualności/Dokumenty Rekrutacyjne – DDPS
Stow. Kulturalno-Oświatowe wsi Dominikowice : www.skowd.pl
Stowarzyszenie Persiina : www.persiina.pl