XXIX NIEDZIELA – 21 X

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Będziemy modlić się w intencjach misji i misjonarzy na całym świecie. W intencjach misyjnych będziemy modlić się szczególnie podczas nabożeństw różańcowych codziennie o godz. 17.30. Dzieci na Różaniec zapraszamy szczególnie w środę.

2. Jutro w liturgii wspominamy św. Jana Pawła II. 

3. KATECHEZA DLA DOROSŁYCH: środa godz. 18.45.

TEMAT: PASCHALNE MISTERIUM CHRYSTUSA SERCEM LITURGII KOŚCIOŁA.

4. Do wystawionych skrzynek można składać wypominki dwojakiego rodzaju:
1. Wypominki miesięczne;
2. Wypominki roczne.
Wypominki miesięczne czyli wykaz zmarłych za których będziemy się modlić na nabożeństwach w miesiącu listopadzie. Imiona i nazwiska tych zmarłych oraz nazwę rejonu w Parafii, w którym mieszkamy wypisujemy na wyłożonych na ołtarzach bocznych kartkach z napisem LISTOPADOWE.
Wypominki roczne czyli wykaz zmarłych za których będziemy się modlić pół godziny przed Mszą św. o godz. 8.00 w każdą niedzielę roku. Imiona i nazwiska tych zmarłych wypisujemy na wyłożonych na ołtarzach bocznych kartkach z napisem ROCZNE.
Prosimy o czytelne wypełnienie kart. Każdego rodzaju wypominki wkładamy do osobnych kopert.

Ministranci będą sprzedawać znicze:

– w najbliższą niedzielę 28 X w kaplicy w murach przed i po Maszach św.;

– 29,30, 31 X w starej kaplicy na cmentarzu od 16.30 do 19.00;

– 1 i 2 XI w starej kaplicy na cmentarzu.

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki

Papież Franciszek o obowiązkach obywateli:
Obywatele nie mogą nie interesować się polityką. Nikt z nas nie może powiedzieć: «Ja w to nie wchodzę, to oni rządzą…». Ależ nie, odpowiadam za to jak rządzą, i muszę uczynić wszystko, co w moich siłach, aby rządzili dobrze, starając się jak najpełniej uczestniczyć w życiu politycznym. Polityka – mówi nauka społeczna Kościoła jest jedną z najwznioślejszych form miłości, gdyż jest służbą dobru wspólnemu. Nie mogę umyć rąk. Wszyscy musimy coś dać z siebie”
Dobry katolik miesza się do polityki, dając z siebie to, co najlepsze, aby rządzący mógł rządzić. Cóż jednak jest najlepszą rzeczą, jaką możemy dać rządzącym? Modlitwa!
Ojciec święty Franciszek o warunkach dobrych rządów:
Nie można rządzić bez umiłowania ludu i bez pokory! A każdy mężczyzna czy kobieta, która ma objąć posługę rządzenia, powinien postawić sobie następujące dwa pytania: ‘Czy kocham mój lud, by lepiej jemu służyć? Czy jestem pokorny i słucham innych, różnych opinii, aby obrać najlepszą drogę?’