XXVII NIEDZIELA – 7 X

1. Trwamy na codziennej modlitwie różańcowej w kościele o godz. 17.30. Dzieci zapraszamy na różaniec szczególnie w środę.

2. KATECHEZA DLA DOROSŁYCH w środę o 18.45.
Temat: Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego.

3. Spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klas ósmych, którzy złożyli deklarację – w czwartek 11 października o godz. 17.30. Kandydaci modlić się będą na różańcu, następnie uczestniczyć będą we Mszy św. po której rozpocznie się spotkanie formacyjne.

4. Spotkanie Rodziców ministrantów i lektorów w piątek o godz. 18.45 na plebanii.

5. W przyszłą niedzielę po raz 18. będziemy obchodzić Dzień Papieski. Jak co roku przeprowadzona zostanie zbiórka do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierającą uzdolnioną ubogą młodzież.

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki