XXV niedziela- 23 IX

1. W sobotę przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Ci wielcy Boży posłańcy bronią nas i pouczają. Starajmy się z nimi zaprzyjaźnić.

2. KATECHEZA DLA DOROSŁYCH w środę o 18.45.
Temat: SIEDEM GRZECHÓW W SPOJRZENIU NA MARYJĘ I W MÓWIENIU O NIEJ.

3. DROGA KRZYŻOWA w intencji małżeństw – piątek godz. 17.30.

4. Zgodnie z decyzją Biskupa Rzeszowskiego składka z ostatniej niedzieli września przeznaczona będzie na ośrodek „Caritas” w Myczkowcach.

5. Spotkania formacyjne grup i wspólnot:
– wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna – piątek godz. 19.00;
– spotkanie młodzieży – piątek godz. 19.00;
– Oaza Dzieci Bożych (klasy IV, V i VI) – sobota godz. 9.00;

6. Rozpoczęliśmy prace przy kolejnych alejkach na cmentarzu. Wykonanie prac uzupełniających przestrzeń powstałą miedzy grobem a nowym krawężnikiem należy do właściciela grobu. Sposób w jaki te prace mają być wykonane musi koniecznie być uzgodniony z grabarzem. Odległość między grobami i odległość między grobem a chodnikiem ma wynosić 40 cm.(licząc od końca nagrobka a nie od wypustek). Kostka przy grobie nie może być kładziona wyżej niż krawężnik. Regulamin zabrania sadzenia drzewek przy grobach oraz montowania w dowolnym miejscu ławek. Dotyczy to całego cmentarza. Samowolka jest niedopuszczalna. Wszystkie działania wykraczające poza regulamin będą wstrzymane a wykonane rzeczy usuwane. W najbliższą niedzielę pojawi się zatwierdzony już wcześniej regulamin cmentarza poszerzony o uwagi wynikające z doświadczenia prowadzenia cmentarza przez ostatnie cztery lata. Nieustannie wzywamy do segregowania odpadów.

7. Stara studnia na cmentarzu została zamieniona na elektryczną pompę działającą po włączeniu przycisku. Proszę nie próbować pompować wody szarpiąc za rączkę, która jest tylko ozdobą.

7. W zakrystii są do nabycia płyty z piosenkami TURBO ANIOŁÓW.

Księża Misjonarze Saletyni z Kobylanki