XXII NIEDZIELA – 2 IX

1. Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży.
– Msza św. na rozpoczęcie w Kobylance -8.00;
– Msza św. na rozpoczęcie w Dominikowicach – 8.30.

2. W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na Godzinę Świętą, która rozpocznie się o godz. 17.00 a zakończy modlitwą o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

3. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy dzieci, młodzież i starszych do skorzystania z sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy również do rozpoczęcia lub kontynuowania nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków. Pan Jezus związał z tym nabożeństwem szczególne obietnice dla wiernych czcicieli Jego Serca. Stan łaski uświęcającej jest pierwszym warunkiem zyskania odpustu zupełnego z racji odpustu parafialnego. W piątek obowiązuje program odpustowy: droga krzyżowa i nowenna o 17.15 a następnie Eucharystia z kazaniem. Spowiedź w piątek rano od godziny 6.30 i wieczorem od godz. 17.00.

4. W sobotę z racji święta Narodzenia NMP na zakończenie Mszy św. o godz. 8.00 poświęcenie ziarna siewnego.

5. Msza św. dla chorych w sobotę o godz. 11.00. Proszę o udzielenie chorym pomocy w dotarciu do kościoła.

6. Msza św. za zmarłych parafian i pielgrzymów na cmentarzu o godz. 18.00. z racji, iż nie jest możliwe doskonale nagłośnić cały cmentarz proszę w czasie Mszy św. gromadzić się bliżej ołtarza. W razie opadów deszczu Msza w kościele.

7. W niedzielę odpustową Msze św. o godz. 6.30, 8.30, 11.00 suma, 18.00. Koncert zespołu dziecięcego TURBO ANIOŁY o godz. 10.30. W czasie odpustu będzie można nabyć obrazy Pana Jezusa Kobylańskiego w różnym formacie.

Proszę Ochotniczą Straż Pożarną o czuwanie nad naszym bezpieczeństwem.
Chór parafialny ARKA proszę o prowadzenie śpiewu w czasie Sumy.
Służbę liturgiczną, ministrantów i lektorów, zapraszam na spotkanie organizacyjne w środę o godz. 19.00.
Spotkanie aspirantów w czwartek o godz. 19.00.

Proszę o podarowanie kwiatów z domowych ogrodów do przystrojenia ołtarzy bocznych. Kwiaty można przynosić do godz. 19.00 w czwartek.

8. Zmiana godziny rozpoczęcia nabożeństwa saletyńskiego we wrześniu od dzisiaj nabożeństwo odprawiane będzie po Mszy św. wieczornej z wyjątkiem najbliższej soboty.

8. Serdecznie zapraszamy na jednodniową pielgrzymkę rowerową na odpust wrześniowy do Dębowca. Rozpoczęcie w niedziele 16 września o godz. 8.00. Do przejechania 20 km.. Uczestnicy wezmą udział we Mszy św. o godz. 11.00. Powrót rowerami. Zapisy u ks. Jacka, w kancelarii oraz w zakrystii do 13 września.

Księżą Misjonarze Saletyni z Kobylanki