NAR. ŚW. JANA – 24 VI

1. W piątek, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, naszymi modlitwami będziemy wspierać osobę i dzieła Ojca Świętego. Msze Święte o godz. 7.00 i 18.00. Tradycyjnie w tym dniu zbierana ofiara przekazywana jest na działalność Stolicy Apostolskiej. Ze względu na uroczystość liturgiczną w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

2. Na ostatnie nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy codziennie po Mszy św. o godz. 18.00.

3. Proboszcz i Rada Duszpasterska Parafii podjęli decyzje dotyczące inwestycji priorytetowych w roku 2018, które będą realizowane w zależności od posiadanych finansów. Zanim przystąpimy do ich realizacji musimy spłacić zaległe należności. Priorytetem pierwszym są prace konserwatorskie przy balkonie nad wejściem głównym oraz przy fryzie ceglanym nad wejściem do zakrystii. Te prace wykonane zostaną przez konserwatorów ze środków uzyskanych z zewnątrz. Drugim ważnym zadaniem jest odwodnienie kościoła. W tej sprawie najpierw musimy stworzyć projekt, uzyskać jego zatwierdzenie, zebrać środki finansowe, znaleźć fachowców i rozpocząć realizację. Zgodnie z zaleceniami konserwatorów odwodnienie i osuszenie murów jest konieczne aby prace konserwatorskie przy elewacji były skuteczne i trwałe. Trzecim jest wykonanie ze środków własnych jednej alejki na cmentarzu. Inną od wymienionych priorytetów kwestią jest remont ochronki, o którym już informowałem.

4. Ponawiam informacje dotyczące zabytków na cmentarzu. Zgodnie z uzyskaną przed trzema laty informacją z Urzędu Konserwatorskiego w Nowym Sączu żaden grób z naszego parafialnego cmentarza nie jest wpisany do Rejestru Zabytków. O losach grobu decydują osoby odpowiedzialne za dane miejsce na cmentarzu. Podobnie ma się sprawa z kapliczkami i krzyżami w Parafii, które nie znajdują się terenie gruntów parafialnych.

5. Zakończył się rok szkolny. Nauczycielom życzymy miłego odpoczynku a wszystkich uczniów, którzy rozpoczęli wakacje, polecamy opiece Matki Bożej. Zachęcamy do dobrego wykorzystania czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Przypominamy, że nigdy nie powinno być wakacji od Pana Boga.

Księża Misjonarze Saletyni