contact
kobylanka@saletyni.pl | tel.: 18 353 16 85

Aktualności

NIEDZIELA WIELKANOCNA – 1 kwietnia 2018

1. Zapraszamy dzisiaj na godz. 15.00., do udziału w nieszporach, którymi zakończymy Triduum Paschalne i nasze świętowanie.

Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym. Jak co roku będziemy wspierać duchowo i materialnie wyższe uczelnie katolickie i wydziały teologiczne w Polsce, z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim na czele.

2. Jutro przypada 13. rocznica przejścia do domu Ojca papieża Polaka św. Jana Pawła II. Dziękujmy Bogu za jego życie i dzieło. Nowenna do św. Jana Pawła o godz. 9.00.

3. Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

4. KATECHEZA DLA DOROSŁYCH: środa 18.45.
TEMAT: MIŁOSIERDZIE BOŻE
a. miłosierdzie a sprawiedliwość Boża;
b. miłosierdzie Boże a istnienie piekła;
c. kult miłosierdzia Bożego.

5. W tygodniu wielkanocnym przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Uczcijmy te dni przez przyjęcie Komunii św. i udział w nabożeństwach. Wszystkie Msze Święte będą sprawowane z modlitwami ku czci Chrystusa zmartwychwstałego. W pierwszy czwartek godzina święta o 17.00. W pierwszy piątek Msza św. dla starszych w intencji ludzi chorych o godz. 12.00. W piątek po południu nie ma spowiedzi i adoracji. O godz. 17.30 w piątek koronka do miłosierdzia Bożego i rozważanie jednej z tajemnic światła. W sobotę zapraszamy na pierwszo sobotnie nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi po Mszy św. o godz. 7.00. W tym miesiącu nie odwiedzamy chorych. Ksiądz Proboszcz prosi, aby zgłosić Mu chorych z Parafii, którzy Święta spędzają w szpitalu (508078608).

6. Przyszła niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego. Taca w tym dniu przeznaczona będzie na potrzeby Caritas w diecezji. Dzieci proszone są o przyniesienie na Mszę św. w Niedzielę Miłosierdzia skarbonek z wielkopostną jałmużną. Dziękuję za dary składane do koszy wystawionych w sklepach, dziękuję właścicielom sklepów za umożliwienie zbiórki.

7. Msza św. z modlitwa o uzdrowienie w przyszłą niedzielę miłosierdzia Bożego – o godz. 15.00. Po Mszy św. koronka i modlitwa o uzdrowienie.

8. Dziękuję wszystkim, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie naszej świątyni, ołtarza adoracji i grobu Pańskiego oraz w uświetnienie liturgii Triduum Paschalnego.

Misjonarze Saletyni

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
I OBIETNICA CAŁKOWITEGO ODPUSZCZENIA WIN I KAR

Najważniejszą łaską związaną ze Świętem Miłosierdzia jest wielka obietnica całkowitego odpuszczenia win i kar skierowana do wszystkich, którzy w tym dniu przystąpią do spowiedzi i Komunii św. Musimy zaznaczyć, że łaska ta jest teologicznie możliwa, gdyż ani ona sama, ani warunki jej otrzymania nie sprzeciwiają się nauce objawionej. Naturalnie, z racji duszpasterskich na pewno spowiedź świętą można odprawić przed Świętem Miłosierdzia, skoro wolą Jezusa było, by w tym dniu jak największa liczba wiernych skorzystała z łaski zawartej w obietnicy. Natomiast Komunia św. winna być przyjęta godnie w samo Święto Miłosierdzia Bożego. Oczywiście powinna wypływać z istoty Nabożeństwa, czyli być przyjęta w postawie ufności w Boże Miłosierdzie. Nie jest natomiast wymogiem równoczesne pełnienie dzieł miłosierdzia.
Łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar można teologicznie porównać tylko z łaską chrztu św., stąd została ona przezeń określona jako drugi albo nowy chrzest. Wielkość tej obietnicy może wydawać się szokująca, zwróćmy jednak uwagę, że w niczym nie sprzeciwia się ona nauczaniu Kościoła. Co więcej, wiąże otrzymanie nadzwyczajnych łask z życiem sakramentalnym, stanowiąc żywą zachętę do owocnego przyjmowania sakramentów świętych.
Jezus nie ograniczył swej hojności w Święto Miłosierdzia tylko do jednej łaski: W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do Źródła miłosierdzia mojego […], w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Stąd właśnie w tym dniu Jezus chce obdarzyć wszystkich proszących z ufnością, zarówno łaskami doczesnymi, jak i zbawiennymi. Wielkość łask, jakich Zbawiciel chce udzielić, dotyczy wszystkich ludzi, ale w sposób szczególny jest ucieczką dla grzeszników.
Wielkość tych łask jawi się w trzech wymiarach. Pierwszy z nich to powszechność. Nawet ci, którzy nigdy nie praktykowali nabożeństwa, nawet grzesznicy nawracający się w Święto mają ten sam udział w spełnieniu obietnic związanych z obchodem uroczystości. Po wtóre, wielkość ta dotyczy tak łask doczesnych, jak i zbawiennych. Wreszcie po trzecie, wszystkie stopnie łask są w dniu tym dostępne, byleby proszono o nie z ufnością. Żadna inna forma Nabożeństwa nie została związana z tak wielką i nadzwyczajną obfitością łask.

Inne wpisy

FaceBook